ABF i Göteborg mobiliserar för Ukraina

Två studenter som sitter på en gräsmatta och studerar. De sitter och lutar ryggarna mot varandra.

Tidigare i vår fick ABF i Göteborg besök av Sveriges utbildningsminister, Anna Ekström. Anledningen till besöket var att skapa sig en bild av hur folkbildningen möter flyktingar från kriget i Ukraina, med språkkurser och samhällsorientering, såväl som aktiviteter för att skapa mening i vardagen. Anna Ekström var imponerad av verksamheten och lovordade folkbildningens förmåga att agera i kris.

Senast uppdaterad:

Mycket av det som sker runtom i landet kretsar kring insatsen svenska från dag ett som etablerades redan 2015 och som ger studieförbund och folkhögskolor möjlighet att anordna språk- och samhällsundervisning för asylsökande. Sedan tidigare i år kan den här verksamheten även erbjudas personer som fått uppehållstillstånd med särskilt skydd, vilket inkluderar människor på flykt från kriget i Ukraina. Men precis som 2015, när många människor också flydde till Sverige, handlar folkbildningens insatser inte bara om språkundervisning. Behoven som finns sträcker sig längre än så och studieförbunden får rollen som en nyckelaktör i ett större arbete med organisationer från hela civilsamhället.

– Vi mobiliserar civilsamhället genom att ordna aktiviteter och föreläsningar om det som nu händer i Ukraina – och för att uppmuntra våra medlemsorganisationer att hjälpa till. Vi vill att våra samarbetspartners och föreningar ska ordna med egna aktiviteter för ukrainska flyktingar, och hjälper dem därför med material och lokaler, berättar Reza Talebi, verksamhetsutvecklare på ABF Göteborg.

När folkbildningsminister Anna Ekström besökte verksamheten berättade hon för deltagarna att de två viktigaste insatserna just nu är att snabbt ordna med boende för de som kommer och därefter ge möjlighet till korta, snabba språkintroduktionskurser så som hos studieförbunden och folkhögskolorna.

­– Folkbildningen är en engagerad och snabbfotad folkrörelse som agerar när det behövs. När verksamheten inom studieförbunden nu återstartar efter pandemin gläder det mig att det finns möjligheter att erbjuda denna målgrupp verksamhet, skrev Anna Ekström i en kommentar på Facebook efter besöket.

Många som kommer från Ukraina till Sverige bär med sig en stor oro inte bara kopplat till det krig och den kris de har bakom sig, utan även till vad som kommer hända framöver och hur livet ska kunna ordna sig. Mycket av arbetet för studieförbunden handlar därför om att förutom anordna språkkurser även erbjuda trygga sammanhang för deltagarna och möjligheter att skapa mening i vardagen.

– Folkbildningen öppnar famnen för människorna som nu flyr från Ukraina. Vi ställer upp för dem genom att ge dem den grund som krävs för att komma in i samhället, säger Mitra Alamshahi som också arbetar som verksamhetsutvecklare på ABF Göteborg.

Just nu finns ett femtiotal personer från Ukraina i ABF Göteborgs verksamhet, varav ungefär tio är barn, och nya cirklar startas löpande. Det är och har varit högt tryck på folkbildningen och situationen är inte unik för Göteborg, utan sker över hela landet. Under våren har både Folkbildningsrådet och företrädare för folkbildningen signalerat att pengarna för asylverksamheten snabbt tagit slut. Inom folkbildningen finns en stor vilja att expandera och utveckla verksamheten, och det är därför mycket välkommet att Regeringen nu meddelat att man skjuter till ytterligare 50 miljoner till folkbildningens viktiga verksamhet med flyktingar från Ukraina.