Christer Nylander ska utreda folkbildningen

Porträttbild Christer Nylander

På en pressträff idag meddelande utbildningsminister Anna Ekström att Christer Nylander utsetts till särskild utredare i den nya folkbildningsutredningen. Utredningen ska förbättra förutsättningarna för folkbildningen genom att säkerställa en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll.

Senast uppdaterad:

Christer Nylander är riksdagsledamot för Liberalerna och har lång erfarenhet av både kultur- och bildningsfrågor, han sitter idag som ordförande i riksdagens kulturutskott. Som särskild utredare ska han bland annat utreda behovet av att ändra målet för folkbildningspolitiken och att ändra statens syften med stödet till folkbildningen samt analysera om nuvarande styrmodell och modell för fördelning av statsbidraget är ändamålsenlig. Han ska också utreda hur uppföljning, kontroll och granskning av folkbildningen säkerställs.

– Det är bra att regeringen nu har fattat beslut om att tillsätta en folkbildningsutredning. Folkhögskolor och studieförbund har en avgörande roll i vår demokrati och de statsbidrag de får ska gå till bildning och kultur, aldrig till fusk och felaktigheter. Jag är mycket glad att Christer Nylander med sina breda och djupa kunskaper om folkbildningen har tackat ja till erbjudandet att vara utredare, säger utbildningsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Utredningen ska redovisas till regeringen senast den 19 februari 2024.