Deltagarnas engagemang genomsyrar studierna på Marieborgs folkhögskola

Hösten 2021 släpptes rapporten Ett engagerande mikrokosmos – folkhögskoledeltagarna och deras samhällsengagemang. Där konstateras att folkhögskoledeltagare är en osedvanligt engagerad grupp samhällsmedborgare. Hur kommer det sig? Två deltagare från Marieborgs folkhögskola ger sin syn på saken.

Folkhögskola
Senast uppdaterad:

En av folkhögskolorna som förekommer i rapporten är Marieborgs folkhögskola, där både deltagare och lärare intervjuades. Intervjusvaren gav en fördjupad bild av folkhögskolemiljön och inte minst deltagarnas egna uppfattningar om studierna, och kopplingen till samhällsengagemanget.

Folkhögskolan präglas av kämparlusta och trygghet

Jenny Leander utbildar sig till teaterpedagog på Marieborgs folkhögskola. Hon känner igen bilden av folkhögskolan som en unik och inspirerande miljö.

– Det är verkligen en egen värld här – just ett mikrokosmos. Jag har många vänner som tipsat om folkhögskolestudier, eller folkis, och till slut började jag själv och nu är jag helfrälst. Det är något som ligger och pyr här hela tiden, idéer som flödar och en kämparlusta som alltid finns med, beskriver Jenny sin skolmiljö.

Elin Nyberg går allmän kurs på Marieborg. Hon beskriver ett tillåtande klimat som både kan väcka engagemang och stärka ett befintligt samhällsengagemang hos deltagarna.

– Om vi har en diskussionsfråga som tas upp i klassrummet så är det väldigt, väldigt många som är med och diskuterar och blir engagerade. Vi har en väldigt trygg miljö i klassen – vi har kommit överens om att alla har rätt till sina åsikter och inte ska få skit för det, alla ska kunna göra sin röst hörd utan att någon ska skratta eller bli arg, säger Elin.

Skillnader mellan allmän och särskild kurs

En slutsats i rapporten är att det finns mindre skillnader mellan deltagare på allmän och särskild kurs vad gäller graden av samhällsengagemang, vilket kan kopplas till deltagargruppernas olika bakgrund. De som går allmän kurs har ofta ett tyngre bagage och tidigare negativa erfarenheter från skoltiden. För dem kan folkhögskolestudierna innebära en ny chans att tillgodogöra sig en utbildning.

Varken Jenny eller Elin har dock sett några tydliga skillnader, men de framhåller också att de inte har speciellt mycket kontakt med deltagare på andra kurser. Elin resonerar kring engagemanget hon ser på allmän kurs och hur det eventuellt skiljer sig från andra kurstyper.

– Det finns väldigt många på skolan som är engagerade, men också en stor del som inte är det. Kanske ligger något i det att jag går allmän kurs – alla har ju olika historier, men vi har alla på något sätt haft en försvårad skolgång. Många brinner för grejer och är med i organisationer, men så finns det också många som inte ens kollar på nyheterna, kommenterar Elin.

I rapporten framkommer att engagemangsnivån är anmärkningsvärt hög även bland deltagare på allmän kurs. Det tyder på att folkhögskolan kan bidra till att jämna ut skillnader mellan deltagare med olika bakgrund och minska betydelsen av socioekonomiska faktorer.