Ett engagerande mikrokosmos – folkhögskoledeltagarna och deras samhällsengagemang

Folkbildning har en viktig roll att spela för demokrati och samhällsengagemang. I denna rapport från Folkbildningsrådet har man undersökt folkhögskolans roll för detta.

Senast uppdaterad:

I rapporten Ett engagerande mikrokosmos – folkhögskoledeltagarna och deras samhällsengagemang undersöker författarna hur folkhögskolan underlättar, uppmuntrar och initierar samhällsengagemang hos sina deltagare. De finner ett antal byggstenar som kan leda till engagemang:

  • folkhögskolans arbetssätt som bygger på acceptans, stärker deltagarnas självkänsla och innebär en träning i demokrati
  • folkhögskolans infrastruktur och lokala omvärld som öppnar för och efterfrågar deltagande och engagemang
  • medborgerliga aktiviteter som äger rum vid folkhögskolan.

Ersta Sköndal Bräcke högskola har sedan 1992 genomfört sju na­tionella befolkningsstudier om medborgerligt engagemang, den senaste 2019. Rapporten Ett engagerande mikrokosmos bygger på denna studie och en undersökning bland deltagarna på långa kurser vid Sveriges folkhögskolor. Forskarna bakom rapporten har också gjort en fördjupningsundersökning vid fyra folkhögskolor. Rapporten har skrivits av Lars Svedberg vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och Erik Sjöstrand, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Handelshögskolan i Stockholm.