Återrapportering till regeringen

På den här sidan samlar vi återrapporteringar som Folkbildningsrådet skickar in till regeringen.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet skickar varje år in en rad olika rapporter till regeringen, om till exempel ekonomi, deltagarstatistik och verksamhetens resultat. Vilka ämnen som ska återrapporteras regleras av regeringen i Folkbildningsrådets riktlinjer. De senaste versionerna av dessa rapporter listas nedan. För äldre rapporter hänvisar vi till Folkbildningsrådets kansli.

Kontakta oss

Samlad bedömning

Utöver de enskilda mer specifika rapporterna sammanställer Folkbildningsrådet även en mer omfattande rapport varje år om folkbildningens betydelse i samhället, det som kallas Folkbildningsrådets samlade bedömning.

Folkbildningsrådets samlade bedömning – folkbildningens betydelse för samhället