Samlad bedömning – Folkbildningens Betydelse För Samhället 2023

Årets rapport ger utöver den vanliga bedömningen också fördjupade analyser av folkbildningens betydelse för måluppfyllelsen inom två utvalda politikområden, nämligen jämställdhetspolitiken och funktionshinderspolitiken.

Samlad bedömning Återrapportering till regeringen
Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet lämnar varje år en rapport där vi ger en samlad bedömning av hur de fyra syftena med statsbidraget har uppnåtts. Här hittar du rapporten över verksamhetsåret 2023.