Folkbildning med asylsökande 2023 – Svenskundervisning med ukrainska flyktingar och asylsökande

Denna rapport är en återrapportering till regeringen av verksamheterna Svenska från dag ett och Vardagssvenska.

Återrapportering till regeringen
Senast uppdaterad:

Folkbildningen har sedan 2015 fått ett särskilt statsbidrag som gjort det möjligt att arbeta med asylsökande och vissa nyanlända invandrare. Uppgiften har varit att höja deras kunskaper i svenska språket och om det omgivande samhället i syfte att skapa en meningsfull väntan under asylprocessen och påskynda etableringen för personer som beviljas uppehållstillstånd.

Sedan 2022 inkluderar målgruppen även ukrainska medborgare som befinner sig i Sverige under masskyddsdirektivet.

Denna rapport är en återrapportering till regeringen av verksamheterna Svenska från dag ett och Vardagssvenska under 2023.