Folkhögskolornas kurser i samarbete med Arbetsförmedlingen 2023

Rapporten redovisar genomförd verksamhet inom insatserna Studiemotiverande folkhögskolekurs och Etableringskurs på folkhögskola.

Återrapportering till regeringen
Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet, folkhögskolorna och Arbetsförmedlingen samarbetar i två större insatser – Studiemotiverande folkhögskolekurs(SMF) och Etableringskurs på folkhögskola.

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) är en insats som startade 2010. Kursen är 3 månader lång och syftar till att underlätta för deltagarna att påbörja eller återgå till reguljär utbildning. Målgrupp för kursen är arbetssökande som saknar gymnasieexamen eller grundläggande behörighet till högskoleutbildning. Målet är att minst 25 procent av deltagarna ska motiveras att gå vidare till fortsatta studier.

Etableringskurs på folkhögskola har pågått sedan 2014. Kursen pågår i sex månader och riktar sig till personer som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Kursen syftar till att deltagarna ska stärka sina möjligheter att studera inom kommunal vuxenutbildning eller motsvarande inom folkhögskolan, eller komma ut i arbete. Personer med kort utbildningsbakgrund prioriteras.

Rapporten redovisar genomförd verksamhet under 2023. Folkbildningsrådet redovisar också sina slutsatser av uppföljningen.