Folkbildning en av punkterna i nya Tidöavtalet

På en presskonferens i dag meddelade Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna att de avser bilda regering med stöd från Sverigedemokraterna. Samarbetet regleras i ett avtal som kallas Tidöavtalet. En av punkterna i avtalet handlar om Folkbildningsrådet och systemet för stödet till folkbildningen.

Senast uppdaterad:

I texten framgår att man vill att systemet för stödet till folkbildningsväsendet ska reformeras. ”En bred reform behövs av modellen för medelstilldelning och uppföljning inom folkbildningspolitiken för att göra den mer transparent och förutsägbar. I avvaktan på förslagen från den pågående utredningen om uppföljning och kontroll av statsbidraget behövs ytterligare åtgärder för att reformera stödet till folkbildningen. I det sammanhanget ska övervägas om medelstilldelningen ska hanteras av en myndighet i stället för av Folkbildningsrådet. Genom översynen ska folkbildningsväsendet effektiviseras”, står det i avtalet.

Den dåvarande regeringen tillsatte i juni en utredning som har i uppdrag att se över hela folkbildningspolitiken. Utredningen leds av Christer Nylander och ska lämna sina förslag i februari 2024. Samtidigt pågår sedan länge ett omfattande arbete inom folkbildningen med att stärka kvalitet och kontroll av verksamheten. Folkbildningsrådet presenterade förra året ett 18-punktsprogram med åtgärder kopplade till statsbidraget till studieförbunden, med bland annat krav på gemensamma registerkörningar och signering med BankID. Folkbildningsrådet rustar nu också för ett ytterligare intensifierat utvecklingsarbete med utgångspunkt i de rekommendationer som Riksrevisionen presenterade i sin granskning tidigare i september.

– Vi välkomnar att folkbildningsutredningen tar ett helhetsgrepp på folkbildningspolitiken och hoppas att den tillträdande regeringen vill fullfölja det arbetet. Samtidigt pågår på Folkbildningsrådet ett intensivt arbete för att stärka kontroll, uppföljning och transparens kring statsbidraget inom ramen för nuvarande modell. Vi ser fram emot att presentera det arbetet för den nya regeringen, säger Maria Graner, Folkbildningsrådets generalsekreterare.