Folkbildningsrådet förstärker kansliet och kontrollen av statsbidraget

Folkbildningsrådets representantskap beslutade idag att fastställa strategisk inriktning för verksamheten fram till 2025 och att förstärka Folkbildsrådets kansli. Beslutet innebär ett ökat fokus på kvalitetssäkring och kontroll av statsbidraget.

Folkbildningsrådet
Senast uppdaterad:

– Vi har arbetat intensivt för att upptäckta och komma till rätta med felaktig statsbidragsanvändning och dagens beslut innebär att vi kan öka takten i vårt arbete, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Riksrevisionen presenterade i slutet av september i år en granskning av statsbidraget till studieförbunden där man pekade på brister i hanteringen.

– Folkbildningsrådet tar kritiken på största allvar och kommer att genomföra de rekommendationer som Riksrevisionen föreslår. Det innebär att vi förstärker kontrollarbetet, både vid signaler om felaktig bidragsanvändning och i den löpande granskningen av verksamheten, säger Maria Graner.

Folkbildningsrådets representantskap är organisationens högsta beslutande organ. Representantskapet träffas två gånger om året och består av representanter för de tre medlemsorganisationerna, Sveriges Kommuner och Regioner, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och Studieförbunden i samverkan.