Folkhögskolan bryter utanförskap men behöver ökade anslag

Tre personer sitter vid ett bord utomhus och löser en skoluppgift.

Folkhögskolan behöver ökade medel för att kunna fortsätta ta ett stort samhällsansvar. Det konstaterar Folkbildningsrådet i sitt budgetunderlag för 2023—2025 som nu har lämnats till Utbildningsdepartementet. Bland annat vill man att anslaget till folkhögskolorna ökar med 452 miljoner.

Folkhögskola Folkbildningsrådet
Senast uppdaterad:

Folkbildningens verksamheter utjämnar utbildningsklyftor och höjer bildnings- och utbildningsnivån i samhället, samtidigt som de erbjuder fördjupning och möjligheter för människor att specialisera sig kring ett visst ämne eller område. För de som hamnat i utanförskap kan folkhögskolan många gånger vara en vändpunkt och en väg vidare. Behovet av kompetensutveckling och livslångt lärande ökar.

– Folkhögskolan tar alltjämt ett stort ansvar genom att erbjuda nya chanser för personer som av olika skäl inte fullföljt sina studier på grundskole- eller gymnasienivå, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Men för att stärka kapaciteten att ta emot de människor som behöver folkbildningen allra bäst behöver medel tillskjutas, framför allt till folkhögskolan. Ersättningen per årsplats behöver höjas markant för att kvaliteten i verksamheten ska bevaras.

Folkhögskolorna har haft en ekonomiskt ansträngd situation redan sedan innan pandemin och har länge tvingats till hårda prioriteringar. Dessutom har folkhögskolan inte fått ta del av satsningar som finns inom det ordinarie skolväsendet, som lärarlönelyft och resurser till kompetensutveckling. Därför föreslår Folkbildningsrådet en höjning som baseras på regeringens budgetproposition för 2022, där ersättningen för de senast tillkomna, helfinansierade årsplatserna är 100 000 kronor.

– Det här är en angelägen satsning som, om den görs, kommer att bidra till att folkbildningen med förnyad kraft kan ta sig an de utmaningar som finns i vårt samhälle, säger Maria Graner. Men om statsbidraget inte höjs behöver Folkbildningsrådet överväga att minska antalet årsplatser på folkhögskola, för att kunna höja ersättningen per plats.

Bland övriga föreslagna satsningar i budgetunderlaget finns 60 miljoner kronor till en fortsättning av särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande, 50 miljoner kronor för att nå personer som är nya i Sverige eller som står långt ifrån arbetsmarknaden och 40 miljoner kronor till en fortsatt satsning på svenska för föräldralediga. Dessutom föreslås en förlängning av de tillfälliga platser vid folkhögskola som tillkommit under coronapandemin, till en kostnad av 400 miljoner kronor. Slutligen föreslår Folkbildningsrådet också att folkbildningsanslaget årligen ska justeras med en pris- och löneuppräkning.

Relaterad information