Folkhögskolan en viktig miljö för personer med psykisk ohälsa

Två unga personer sitter och studerar vid ett bord.

En ny forskningsrapport från Encell visar på folkhögskolans stödjande roll för personer med psykisk ohälsa. Syftet med rapporten är att beskriva hur folkhögskolans livskunskapskurser kan hjälpa till med återhämtning, rehabilitering och habilitering. I rapporten beskriver deltagarna hur folkhögskolan har ökat deras välbefinnande och ger hopp om en bättre framtid.

Senast uppdaterad:

Folkhögskolans individanpassade miljö och pedagogik utgår från deltagarnas individuella behov och förutsättningar och ger därför goda förutsättningar för att möta personer som fastnat i ett långvarigt utanförskap, till exempel på grund av psykisk ohälsa. I rapporten Folkhögskolans stödjande roll vid psykisk ohälsa – Ett deltagarperspektiv beskriver deltagare hur folkhögskolemiljön bidrar till stärkt självmedvetenhet, större tilltro till den egna förmågan, minskad självstigmatisering och hopp om en bättre framtid.

Forskarna kan konstatera att folkhögskolan bidrar till ett begripligt, hanterbart och meningsfullt socialt sammanhang för deltagarna. På folkhögskolan får man hjälp att fungera bättre i vardagen och tillsammans med andra. Genom kursinslag för att lära sig självmedkänsla och kommunikation får deltagare verktyg för att bli mer medvetna om sig själva och sin omgivning.

– Kursdeltagarna berättar att livskunskapskurserna har ökat deras välbefinnande i nuet och att de har fått ett framtidshopp. Vi kan se att deltagarnas negativa uppfattningar om sig själva minskar i folkhögskolans trygga miljö, skriver forskarna Martin Hugo och Joel Hedegaard i rapportens sammanfattning.

Många har varit isolerade från meningsfulla sociala sammanhang i flera år när de kommer till folkhögskolan. Det viktigaste enligt lärarna är därför att lyckas forma deltagargrupper där alla accepterar varandra och upplever sig trygga.

Ny folkhögskola med särskilt fokus på psykisk ohälsa

Från årsskiftet finns en ny folkhögskola som riktar sig särskilt till personer med psykisk ohälsa, Mimi folkhögskola i Göteborg. Den riktar sig i första hand till vuxna personer som på grund av psykisk ohälsa har svårt att klara sina studier i ordinarie skolmiljö.

– Det finns personer med psykisk ohälsa överallt – i hela samhället och på alla folkhögskolor. Men hos oss är det något som alla deltagare har gemensamt, och många uttrycker att de äntligen kan få känna sig helt ”vanliga” och inte udda eller konstiga. Deltagarna stöttar varandra och har skapat en så fin stämning på skolan, sa skolans rektor Marianne Lööf i en intervju i höstas.

Foto: Mostphotos