Stora satsningar på folkbildning med flyktingar från Ukraina

Porträttbild Maria Graner. Maria har orange tröja och står framför ett fönster.

Folkbildningsrådet har beviljats 119 miljoner kronor i projektbidrag från Svenska ESF-rådet för insatser med flyktingar från Ukraina. Därutöver har ESF-rådet beslutat att ge två folkhögskolor och sju lokalavdelningar för olika studieförbund projektmedel. Totalt får folkbildningen nu över 260 miljoner kronor för verksamhet med flyktingar från Ukraina.

Ukraina ESF-projekt
Senast uppdaterad:

– Folkbildningen har en fantastisk förmåga att möta nya grupper och snabbt anpassa sin verksamhet utifrån nya behov i samhället. Det såg vi efter flyktingvågen 2015 och även i den verksamhet som bedrivits med flyktingar från Ukraina det senaste året, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Det här projektet skapar förutsättningar för att stärka den verksamheten ytterligare, vilket såklart välkomnas av både folkbildningens aktörer och deltagarna själva.

Folkbildningsrådet har ansvaret för projektet Care of Folkbildningen, där 39 folkhögskolor och 7 studieförbund med 34 avdelningar medverkar och kommer att driva delprojekt. Målet för projektet är att deltagarna ska komma i arbete eller få utbildning som kan stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Målgruppen är personer över 18 år som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv till följd av kriget i Ukraina och bedöms vara i behov av insatser för att komma i arbete och bli socialt delaktiga.

Projektet kommer att pågå 1 december 2022 till och med 30 september 2023. Satsningen är utformad som ett ramprojekt där Folkbildningsrådet har ett övergripande ansvar, men fördelar vidare projektmedlen till folkhögskolor och studieförbund som bedriver lokala delprojekt utformade utifrån deltagarnas behov och förutsättningar. En viktig utgångspunkt i projektet är att man ska ta vara på de erfarenheter som finns hos folkbildningen från arbetet med asylsökande och vissa nyanlända invandrare inom verksamheterna svenska från dag ett och vardagssvenska.

Två folkhögskolor och sju studieförbundsavdelningar har också beviljats projektmedel för verksamhet med flyktingar från Ukraina, på mellan 6 och 25 miljoner vardera.

Folkbildningens verksamhet med flyktingar från Ukraina

Det senaste året har folkbildningen erbjudit en mängd olika verksamheter riktade till flyktingar från Ukraina. Allt ifrån renodlade svenskakurser till mötesplatser och sociala sammanhang. Insatser som varit viktiga för såväl deltagarnas etablering som för att skapa mening i vardagen i en prövande tid. På Litorina folkhögskola bedrivs språkkurser på olika nivåer, med goda resultat.

– Det är väldigt viktigt för mig att lära mig svenska. Jag är lyckligt lottad som är på den här kursen. Jag tror att den här typen av aktiviteter är viktiga för människor som kommer till Sverige för att fly kriget. Vi vill gå till jobbet så fort som möjligt och få ordning på våra liv, sa en av deltagare på Litorinas språkkurser i en intervju tidigare i vår.