Litorina folkhögskola ger hopp till ukrainska krigsflyktingar

Gruppbild på personer från Litorina folkhögskola. De är alla iklädda gult, vitt och blått och håller i vars en solros.

Litorina folkhögskola i Karlskrona har lyckats nå många människor på flykt från kriget i Ukraina med språkkurser. Nu har skolan deltagare som börjar på Allmän kurs efter bara några månader i landet. Vad gör Litorinas språkundervisning så effektiv? Och vad säger deltagarna, som mitt i brinnande krig fått ett nytt sammanhang på folkhögskolan?

Senast uppdaterad:

Tidigt i våras och nästan direkt efter Rysslands invasion av Ukraina mobiliserade folkbildningen för att ta emot och hjälpa människor på flykt från det fruktansvärda kriget. Stärkta av insatserna från 2015, då Sverige tog emot många människor på flykt från krig och konflikter, mobiliserade folkhögskolor och studieförbund runtom i landet för att erbjuda Svenska från dag ett. Litorina folkhögskola var en av många som snabbt ställde om sin verksamhet. Folkhögskolan var unikt förberedd för uppgiften eftersom de länge haft en östersjöprofil som genomsyrar hela verksamheten. I profilen ingår språk och kultur från elva länder, inklusive Ukraina. Bland annat har skolan rest till landet för projektarbete och fortbildning.

En utmaning som har visat sig svår under vårens och sommarens utbildningsinsatser är att nå ut till människor från Ukraina, med rätt information. Hur ska de göra för att hitta en kurs i Svenska från dag ett? Hur ska de veta att folkhögskolor och studieförbund finns och erbjuder detta?

En anledning till att Litorina folkhögskola varit så framgångsrik i sin rekrytering är det gedigna kontaktnät som skolan byggt inom Sverige. Många svensk-ukrainare känner till skolan som arbetat med målgruppen i snart 30 år. En annan avgörande faktor har varit personalens villighet att delta i hjälpinsatser, exempelvis genom att möta flyktingar direkt vid färjelägret i Karlskrona. Där möter de människor som, trots traumatiska upplevelser i ryggsäcken, är bestämda kring att direkt komma in i samhället och skaffa ett nytt arbete. Och då, säger de, är det svenska språket avgörande.

– Det är väldigt viktigt för mig att lära mig svenska. Jag är lyckligt lottad som är på den här kursen. Jag tror att den här typen av aktiviteter är viktiga för människor som kommer till Sverige för att fly kriget. Vi vill gå till jobbet så fort som möjligt och få ordning på våra liv, säger Denys Dyrda, en av alla deltagare på språkkurserna.

Litorina folkhögskola har nu tagit språkundervisningen ett steg längre än svenska från dag ett genom att erbjuda de egna kurserna ”Språket som förenar”, ”Kvällskurs i svenska som andraspråk” och ”Språkkurs 2”. Tidigt i framtagandet knöts en legitimerad språklärare från Ukraina – som själv var på flykt undan kriget – till skolan, och senare har även en av de tidiga kursdeltagarna anställts för att hjälpa till.