Folkbildningen är en resurs för lokal kompetensförsörjning

Medelålders man tittar på ett buskage med gula blommor i en mindre stad.

En ny rapport från Folkbildningsrådet har undersökt vilken roll studieförbund och folkhögskolor spelar för kompetensförsörjningen i Sveriges olika regioner och kommuner. Enligt rapporten är folkbildningen särskilt viktig på landsbygden där tillgången till annan utbildning är låg.

Kompetensförsörjning
Senast uppdaterad:

Folkbildningen finns nästan överallt i Sverige och är tillgänglig för nästan alla. De förutsättningar och behov som studieförbunden och folkhögskolorna möter i samhället och hos deltagarna är dock väldigt varierande. Under 2022 erbjöd studieförbunden studiecirklar i alla landets kommuner medan folkhögskolorna arrangerade långa kurser i 154 kommuner.

Ett av statens syften med stödet till folkbildningsverksamheten inom studieförbund och folkhögskolor är att minska utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället. Syftet med rapporten Folkbildning och landets kompetensförsörjning – Vilken roll spelar folkbildningen i städer och på landsbygder? har därför varit att undersöka folkbildningens roll i kompetensförsörjningen i Sveriges kommuner och regioner.

– Att folkbildningen finns över hela landet och erbjuder sin verksamhet till en stor del av befolkningen är en resurs för hela samhället att ta vara på, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Vi ser till exempel i den här undersökningen att folkbildningen har en extra viktig roll att erbjuda möjlighet till utbildning i områden där det saknas andra utbildningsaktörer.

Rapporten visar att landsbygdskommuner tenderar att ha ett högre deltagande i folkbildning jämfört med stadskommuner. I rapporten framkommer också att folkbildningen verkar ha en särskild betydelse på platser i landet där tillgången på annan form av utbildning är låg. Enligt rapportförfattarna kan folkbildningen öka möjligheterna till bildning på landsbygden genom möten och nätverksbyggande. Folkbildningen kan alltså vara ett viktigt steg till fortsatt utbildning, företagande eller arbete.

– I den här rapporten ser vi hur viktig folkbildningens geografiska räckvidd är, säger Maria Graner. Genom folkbildning skapas tillgång till bildning och utbildning över hela landet, och i förlängningen får människor en väg till vidare studier och till arbete.

Rapporten är skriven av Lina Bjerke och Charlotta Mellander som är forskare i nationalekonomi med inriktning mot regionalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Som ett komplement till rapporten har Folkbildningsrådet även utarbetat bilagor som presenterar ett urval av uppgifterna från den nationella rapporten uppdelat per region.