Folkbildning och landets kompetensförsörjning – Vilken roll spelar folkbildningen i städer och på landsbygder?

I rapporten Folkbildning och landets kompetensförsörjning – Vilken roll spelar folkbildningen i städer och på landsbygder? analyseras studieförbundens och folkhögskolornas roll för kompetensförsörjningen i landets kommuner.

Kompetensförsörjning
Senast uppdaterad:

Folkbildningen finns nästan överallt och är tillgänglig för nästan alla. Under 2022 erbjöd studieförbunden studiecirklar i alla landets kommuner medan folkhögskolorna arrangerade långa kurser i 154 kommuner. Studieförbunden rapporterade nästan 730 000 deltagare med stöd av offentliga medel, och folkhögskolorna nästan 110 000 deltagare.

De förutsättningar och behov som studieförbunden och folkhögskolorna möter är väldigt varierande. Folkbildningen spelar olika roll för olika deltagare och har olika betydelse i olika delar av landet.

I den här rapporten analyserar man folkbildningens roll för kompetensförsörjning utifrån bland annat frågeställningar om var folkbildningen är starkast representerad, vilka deltagare man når i kommunerna och hur deltagarnas karriärvägar ser ut på olika håll efter att de deltagit i folkbildning.