Folkbildningsrådet beviljas projektmedel för att ukrainska flyktingar ska komma in på arbetsmarknaden

fyra personer som står tillsammans utomhus och ser glada ut.

ESF-projektet Fast care of folkbildningen är en satsning som syftar till att förbättra situationen för ukrainska flyktingar på den svenska arbetsmarknaden. Genom projektet ska man öka möjligheterna till egen försörjning och social delaktighet.

Ukraina ESF-projekt
Senast uppdaterad:

Många flyktingar från Ukraina har en hög utbildning och dessutom kompetens inom sektorer där bristen på arbetskraft är stor, men man har trots detta svårt att ta sig in på arbetsmarknaden eftersom man saknar kunskaper i svenska. Utbildning i svenska tillsammans med projektets andra insatser blir därför viktiga för att kunna få jobb och i slutändan också integreras i samhället.

­– Folkbildningen har en unik förmåga att snabbt och flexibelt erbjuda utbildning som är anpassad efter både individens och samhällets behov. Fast care of folkbildningen kommer fokusera på språkutveckling i kombination med insatser för att stärka den sociala delaktigheten och skapa kontakter med potentiella arbetsgivare. På så sätt kan vi främja en snabb övergång till arbete för deltagarna, berättar Beatrice Gustafsson projektledare på Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet har nu beviljats nästan 56 miljoner från Svenska ESF-rådet för att driva projektet Fast care i samarbete med 33 folkhögskolor och 34 studieförbundsavdelningar över hela landet. Verksamheten kommer genomföras i 47 kommuner i 20 av landets 21 län. Målet är att under den halvårslånga projektperioden nå minst 1 500 deltagare varav 70 procent kvinnor. Folkbildningsrådet har tidigare drivit ESF-projektet Care of folkbildningen, och detta är en fortsättning och utveckling av lärdomar från det projektet.

– I utvärderingen av vårt tidigare projekt uppger drygt 90 procent av deltagarna att deras kunskaper i svenska förbättrades. Det är verkligen ett kvitto på att folkbildningens metoder är välfungerande och värdefulla. Nu ser vi fram emot att bygga vidare på det för att nå ut med våra insatser till ännu fler deltagare över hela landet, avslutar Beatrice Gustafsson.