Folkhögskolan behöver mer resurser för att möta nya målgrupper

En bild på ett papper med staplar och kurvor i olika färger, som går upp och ner över ett år. En person pekar på pappret med en penna.

Behovet av folkhögskolornas insatser är större än någonsin, men det krävs ökade resurser om folkhögskolorna ska kunna erbjuda fler utbildningar. Folkbildningsrådet föreslår därför en förstärkning av statsbidraget med 440 miljoner i budgetunderlaget 2024–2026 som nu har lämnats till regeringen.

Folkhögskola Statsbidrag Politik
Senast uppdaterad:

Folkhögskolorna fungerar som ett viktigt komplement till det ordinarie utbildningsväsendet. Allmän kurs på folkhögskola erbjuder till exempel en ny chans för personer som av olika skäl inte fullföljt sina studier på grundskole- eller gymnasienivå.

– Folkhögskolorna kan och vill vara med och bidra i ännu större utsträckning, men minskningen av antalet platser på folkhögskola när pandemisatsningarna nu är över innebär att angelägna kurser måste avvecklas, säger Folkbildningsrådet generalsekreterare Maria Graner.

Folkbildningsrådet pekar i budgetunderlaget på att folkhögskolorna behöver ett utökat statsbidrag för att kunna fullgöra sitt utbildningsuppdrag med hög kvalitet. Statsbidraget per deltagare motsvarar i dag inte ens de billigaste gymnasieprogrammen. Detta trots att sammansättning av deltagare och folkhögskolans pedagogik kräver mer resurser, och att folkhögskolan ofta konkurrerar om samma personal som ordinarie skolväsende.

– Många folkhögskolor har en mycket tuff ekonomisk situation som förvärras av den höga inflationen. För att bibehålla både kvalitet och kvantitet i utbildningsformen behöver resurser tillföras, säger Folkbildningsrådet generalsekreterare Maria Graner.

Om regeringen inte skjuter till nödvändiga resurser bedömer Folkbildningsrådet att antalet årsplatser på folkhögskola kommer att minska från 33 000 till 31 000 platser.

I budgetunderlaget föreslår Folkbildningsrådet också en särskild satsning med 3000 extra platser på folkhögskola 2024–2026 och att regeringen förlänger särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare, samt flyktingar från Ukraina.

Relaterad information