Förslag på ny statsbidragsmodell väcker engagemang

En grupp kollegor på en workshop. Fyra personer sitter vid ett bord och en person står framför dem vid ett blädderblock.

Folkbildningsrådet har gjort en översyn av systemet för statsbidrag till studieförbundens verksamhet. Ett förslag till nytt bidragssystem har utarbetats och skickas nu ut på remiss. Effekterna av förslaget är att det förväntas bli kvalitetsdrivande, minska volymjakt och öka profileringen av verksamheten.

Studieförbund Statsbidrag
Senast uppdaterad:

Sedan Folkbildningsrådet bildades 1991 har det skett flera förändringar av statsbidragsmodellen för folkhögskolor och studieförbund. En del av förändringarna har kommit efter statliga propositioner medan andra har varit resultatet av Folkbildningsrådets eget översynsarbete. Folkbildningsrådets pågående översyn av studieförbundens statsbidragsmodell har resulterat i ett förslag som är mer än en revidering. Det handlar om en helt ny modell för statsbidraget.

– För första gången kommer statsbidraget att fördelas utifrån kvalitetskriterier och de olika studieförbundens egna målsättningar, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Folkbildningsrådets uppgift i den nya modellen blir att bedöma studieförbundens eget målarbete, kontrollera att de följer statsbidragsvillkoren, samt att följa upp och utvärdera verksamheten. Förslaget innebär också skärpta villkor, bland annat om studieförbundets ansvar vid samverkan och för kostnadsersättningar till samverkansparter.

– Intresset för det nya förslaget är stort och det är många som hör av sig med frågor. Så här långt har samtalen och diskussionerna med studieförbunden varit både konstruktiva och positiva, säger Morgan Öberg, gruppchef för statsbidrag till studieförbunden, på Folkbildningsrådet.

På fredag, 3 februari, anordnar Folkbildningsrådet ett webbinarium med information och diskussion om det nya förslaget till statsbidragsmodell för studieförbunden.