Fyra nya ledamöter i Folkbildningsrådets styrelse

Ett kollage med fyra bilder på nya styrelseledamöter i Folkbildnignsrådets styrelse. På bilderna från vänster till höger syns: Sten Nordin, Ida Karkiainen, Emilia Bjuggren och Qaisar Mahmood.

På Folkbildningsrådets representantskap i dag valdes Sten Nordin, Ida Karkiainen, Emilia Bjuggren och Qaisar Mahmood som nya ledamöter i styrelsen. Inger Ashing valdes återigen till Folkbildningsrådets ordförande.

Folkbildningsrådet
Senast uppdaterad:

De nya styrelsemedlemmarna ger bredd till Folkbildningsrådets styrelse, med olika erfarenheter och expertis. Sten Nordin är moderat politiker, tidigare bland annat finansborgarråd för Stockholms kommun och riksdagsledamot. Ida Karkiainen är socialdemokratisk politiker och tidigare civilminister i Magdalena Anderssons regering. I dag är hon ordförande i konstitutionsutskottet. Även Emilia Bjuggren är socialdemokrat och skol-, arbetsmarknads-, och personalborgarråd i Stockholm stad. Författaren, socionomen och statsvetaren Qaisar Mahmood har erfarenhet från bland annat Riksrevisionen, Integrationsverket och Regeringskansliet.

– Det känns viktigt och fint att få förtroendet att vara med och arbeta för att folkbildningen ska ha förutsättningar att fortsätta sitt uppdrag med den frihet som det förutsätter samtidigt som regelefterlevnad och transparens säkerställs, säger Emilia Bjuggren, en av styrelsens nya ledamöter.

Representantskapet är Folkbildningsrådets högsta beslutande organ som bland annat beslutar om verksamhetsinriktning och budget. Representantskapet utgörs av tio ombud från Studieförbunden i samverkan, fem ombud från Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO), och fem ombud från Sveriges kommuner och regioner (SKR). På representantskapet väljs också vilka som ska sitta i Folkbildningsrådets styrelse. Ledamöterna nomineras av Folkbildningsrådets medlemmar men ska vara obundna och inte representera någon särskild medlemsorganisation.

Den nya styrelsen, i sin helhet:

  • Inger Ashing, ordförande (omval)
  • Johan Söderman, ledamot (omval)
  • Ann-Marie Begler, ledamot (omval)
  • Amelie von Zweigbergk, ledamot (omval)
  • Jesper Skalberg Karlsson, ledamot (omval)
  • Sten Nordin, ledamot (nyval)
  • Ida Karkiainen, ledamot (nyval)
  • Emilia Bjuggren, ledamot (nyval)
  • Qaisar Mahmood, ledamot (nyval)

Folkbildningsrådets styrelse leder Folkbildningsrådets verksamhet inom ramarna för stadgarna och representantskapets beslut. Styrelsen beslutar bland annat hur bidragen ska fördelas och om nya statsbidragsmottagare.

Foton: Riksdagen, Regeringskansliet/Kristian Pohl, Stockholm stad/Björn Dalin.