Nu startar folkbildningssatsning på samiska språk

En grupp personer i traditionell samisk klädsel utomhus.

Folkuniversitetet inleder under våren en gemensam språksatsning på samiska språk, bland annat genom tolkutbildning. Satsningen görs tillsammans med Samiskt språkcentrum och Samernas utbildningscentrum.

Minoritetsspråk Studieförbund
Senast uppdaterad:

För att stärka Sveriges nationella minoritetsspråk presenterade den dåvarande regeringen ett handlingsprogram våren 2022. En del i satsningen var riktade medel för att främja folkbildningsverksamhet på och om minoritetsspråk över hela landet. Under 2022 genomförde Folkuniversitetet i region Norr en kartläggning för att inventera vilka utbildningsbehov som finns och vilken roll folkbildningen kan spela för att möta dessa. Detta arbete finansierades genom riktade bidrag till nationella minoriteter som fördelades av Folkbildningsrådet. Och utifrån resultaten från kartläggningen går man nu vidare med en språksatsning på samiska språk tillsammans med Samiskt språkcentrum och Samernas utbildningscentrum.

Något som framkom i kartläggningen var att efterfrågan på tolkar och översättare är stor och för att öka antalet tolkar behövs riktade insatser. Ett första steg blir därför en introduktionskurs för den som är intresserad av att prova på tolkning som yrke. Det finns även en stor efterfrågan på språkkurser i samiska, men det är svårt att hitta cirkelledare. Därför planeras också en cirkelledarutbildning i samiska språk.

– Vi har länge haft ambitionen att komma igång med kurser i samiska och är väldigt glada för att det här samarbetet, säger Eva Andreasson, utbildningsledare på tolkutbildningen på Folkuniversitetet. Det finns mycket att göra, och ett stort engagemang för de här frågorna. Som folkbildare är det precis sånt här som vi vill jobba med.

Idag används tolkar i samiska framför allt vid konferenstolkning, i domstolsväsendet, i Sametinget och på andra möten som arrangeras i . Det möjliggör för deltagarna att tala samiska i samtalen, och bli förstådd av deltagare som talar ett annat samiskt språk eller enbart svenska. Tolkar används också inom sjukvården, framför allt för äldre som tappat sin svenska på grund av demens.

Språk är en avgörande del av kultur och historia och i Sverige finns fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Sveriges nationella minoriteter har funnits i vårt land i hundratals år och deras kultur är en viktig del av Sveriges kulturarv och berör oss alla. Men för att fler ska få möjlighet att lära sig och utveckla sitt språk måste olika utbildningsvägar finnas tillgängliga, däribland folkbildningen.