Ny satsning ska främja nytänkande i studieförbunden

Två kvinnor skrattar när de diskuterar arbete, sittande i soffa i på kontoret med laptop i knät.

Folkbildningsrådet utlyser ett innovationsstöd till studieförbund på 45 miljoner kronor. Stödet är en satsning för att inspirera till och möjliggöra fortsatt utveckling av nya kreativa lösningar och metoder inom områden som exempelvis kvalitetsarbete och cirkelledarutveckling.

Studieförbund
Senast uppdaterad:

De senaste åren har studieförbunden arbetat i hög takt med intern utveckling gällande kvalitetsarbete, granskning och uppföljning. Nu väntar dessutom införandet av ett helt nytt statsbidragssystem som ställer krav på flexibilitet och nya arbetssätt. För att stimulera detta arbete ytterligare har Folkbildningsrådet inrättat ett innovationsstöd.

– Inom folkbildningen och studieförbunden finns en lång historia av nytänkande och kreativa lösningar. Genom innovationsstödet vill Folkbildningsrådet skapa förutsättningar för studieförbunden att fortsätta jobba med att förnya och utveckla folkbildningens idéer och metoder för att på bästa sätt möta de stora samhällsutmaningar som vi står inför, säger Lina Brustad, ansvarig handläggare på Folkbildningsrådet.

Satsningen omfattar 45 miljoner kronor och pågår under åren 2024–2025. Innovationerna ska vara av folkbildningsstärkande karaktär med fokus på metod- och idéutveckling. Områden som innovationerna kan handla om är till exempel: omvärldsanalys, systematiskt kvalitetsarbete, digitalisering och AI, samt att nå ut till nya målgrupper.