På folkhögskola får deltagare med intellektuell funktionsnedsättning plats att växa

Glad flicka poserar framför staffli

I en ny rapport från Folkbildningsrådet intervjuas deltagare med intellektuell funktionsnedsättning om sin tid på folkhögskola. Det framgår att folkhögskolan är en välfungerande utbildningsform för dessa deltagare och erbjuder dem möjlighet att flytta hemifrån och leva ett mer självständigt liv, i en kontrollerad och trygg miljö.

Folkhögskola Utbildning Folkbildningsrådet
Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet har fått i uppdrag av regeringen att analysera och redovisa tillgången till utbildning på folkhögskola för personer med intellektuell funktionsnedsättning. I rapporten presenteras en analys av statistik, resultat av enkät och fokusgruppsintervjuer. Det är andra året som Folkbildningsrådet redovisar detta uppdrag i egen rapport och nytt för året är intervjuer med deltagarna.

Johan, 29 år, som går allmän kurs på folkhögskola berättar:

”Här kommer vi från olika håll i Sverige. Alla har olika förmågor och fungerar olika. Det bästa är att man får vara den man är. Jag slogs av det direkt jag kom hit, vilken fantastisk miljö det är. Jag önskar att det funnes fler ställen som den här folkhögskolan. Det är unikt i Sverige tror jag. Jag skulle gärna rekommendera andra att söka hit.”

Folkhögskolan samlar förhållandevis många deltagare med funktionsnedsättning och de har dessutom ökat under senare år. Under 2022 hade 35 procent av deltagarna i allmän kurs en funktionsnedsättning, och 13 procent i särskilt kurs. Totalt handlade det om cirka 13 000 personer i de långa kurserna, och cirka 14 900 deltagare med funktionsnedsättning i alla kurstyper sammantagna. Av dessa hade 949 personer en intellektuell funktionsnedsättning. De flesta långa kurser som riktas till den här gruppen handlar om ”livskunskap” och personlig utveckling i olika mening och på olika nivåer.

– Folkhögskolan erbjuder den här gruppen en unik möjlighet till utbildning och delaktighet, säger Rebecka Svensén enhetschef på Folkbildningsrådet. Den här rapporten visar att folkhögskolan spelar en viktig roll. Det är angeläget att stärka folkhögskolornas förutsättningar att arbeta med målgruppen.

Enligt folkhögskolorna är det ofta resurskrävande att arbeta med den här deltagargruppen. Folkhögskolorna uppfattar ofta resurserna som otillräckliga, och ansvarsfördelningen mellan framför allt folkhögskolorna, kommunerna och Försäkringskassan som oklar, när det gäller deltagarnas studier, boende och fritid under tiden vid folkhögskolan.

Analysen av folkhögskolans arbete med deltagare med intellektuell funktionsnedsättning kommer att utgöra en grund i Folkbildningsrådets utveckling av uppföljningen av funktionshinderspolitiken, som påbörjades 2021.