Folkhögskolans deltagare med intellektuell funktionsnedsättning 2023

Folkhögskolan samlar förhållandevis många deltagare med funktionsnedsättning och antalet och andelarna har dessutom ökat under senare år. Regeringens uppdrag redovisas i den här rapporten. Folkbildningsrådet konstaterar att folkhögskolan på många sätt är en välfungerande utbildningsform för deltagare med intellektuell funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad:

Under 2022 hade 35 procent av deltagarna i allmän kurs en funktionsnedsättning, och 13 procent i särskilt kurs. Totalt handlade det om cirka 13 000 personer i de långa kurserna, och cirka 14 900 deltagare med funktionsnedsättning i alla kurstyper sammantagna.

Av dessa hade 949 personer en intellektuell funktionsnedsättning. De flesta långa kurser som riktas till den här gruppen handlar om ”livskunskap” och personlig utveckling i olika mening och på olika nivåer. De flesta deltagarna är väldigt nöjda med sin tid på folkhögskola, kanske framför allt med att man har fått en möjlighet att flytta hemifrån och leva ett mer självständigt liv, i en kontrollerad och trygg miljö.

Samtidigt uppfattar folkhögskolorna ofta ekonomiska och andra resurser som otillräckliga, och ansvarsfördelningen mellan framför allt folkhögskolorna, kommunerna och Försäkringskassan som oklar, när det gäller deltagarnas studier, boende och fritid under tiden vid folkhögskolan.