Regeringen gör förändringar i folkbildningsförordningen

Pressbild Linda Stridsberg. Hon har en mossgrön kofta på sig, medellångt brunt hår och glasögon. Hon tittar rakt in i kameran.

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om statsbidrag till folkbildningen med syfte att stärka Folkbildningsrådets roll vid kontroll och uppföljning av statsbidraget.

Folkbildningsrådet Politik
Senast uppdaterad:

Förra hösten presenterade Riksrevisionen en granskningsrapport om statsbidraget till studieförbunden. Myndigheten rekommenderade bland annat att Folkbildningsrådets roll i kontrollen och uppföljningen av statsbidraget skulle klargöras och förstärkas. Ändringarna som regeringen nu gjort handlar därmed om att tydliggöra Folkbildningsrådets mandat gällande att hålla inne och återkräva statsbidrag vid felaktig bidragsanvändning

– Vår bedömning är att detta är rimliga förordningsändringar. Vi välkomnar en ökad tydlighet kring vårt uppdrag och mandat, säger Folkbildningsrådets chefsjurist Linda Stridsberg.

Ytterligare ändringar rör kontroller av statsbidragsmottagarnas ekonomi. Folkbildningsrådet kommer framöver behöva säkerställa att studieförbund och folkhögskolor inte har skulder eller är försatta i konkurs.

Förordningen träder i kraft den 1 december 2023 men tillämpas första gången i fråga om bidrag för 2024.