Tuff ekonomi tvingar folkhögskolor att lägga ner kurser och säga upp personal

Svenska sedlar och mynt i olika valörer.

En enkät som Folkbildningsrådet nyligen genomfört visar att en stor del av landets folkhögskolor förutspår stora ekonomiska utmaningar under 2023. På skolorna märks detta genom varslad personal, nerlagda kurser och filialer som helt måste stängas.

Folkhögskola Statsbidrag
Senast uppdaterad:

I höstas stod det klart att budgeten för 2023 inte innehöll fortsatta medel till de extra platser på folkhögskola som tillkom under pandemin. Det innebar 4 000 färre utbildningsplatser vårterminen 2023 jämfört med året innan. Detta, i kombination med det pressade ekonomiska läget, innebär en tuff ekonomisk situation för folkhögskolor runt hela landet.

– Folkhögskolan har en förmåga att möta samhällets utbildningsbehov och att snabbt ställa om, något som var väldigt värdefullt under såväl pandemin som vid mottagandet av flyktingar från Ukraina, säger Jan Jonsson, chef för folkhögskolegruppen på Folkbildningsrådet. När vi nu befinner oss i ett tufft ekonomiskt läge skulle folkhögskolan kunna spela en viktig roll för att främja omställning och erbjuda kompetensförsörjning.

Jan Jonsson, Folkbildningsrådet.
Jan Jonsson, Folkbildningsrådet.

I den enkät som Folkbildningsrådet har genomfört beskriver folkhögskolorna ett ansträngt ekonomiskt läge. Skolorna behöver nu skjuta upp underhåll, säga upp lokaler och avstyra nysatsningar för att minska sina kostnader. Många söker dessutom alternativ finansiering, till exempel projektmedel, för att få budgeten att gå ihop. Trots stora ansträngningar för att få ihop ekonomin är det många skolor som kommer tvingas dra ner på verksamhet under 2023. Det innebär till exempel att man lägger ner kurser och stänger filialer. Dessutom uppger över hälften av alla folkhögskolor att de kommer bli tvungna att säga upp personal som ett resultat av det ekonomiska läget.

– Vi ser att folkhögskolorna kämpar med alla medel de har för att ta sig igenom detta. De gör allt de kan, men i slutändan är det verksamheten och deltagarna som kommer i kläm när pengarna inte räcker avslutar Jan Jonsson.

Foto (nyhetens huvudbild): Mickes fotosida/ Mostphotos