Information från Folkbildningsrådet om vad som gäller för folkbildning med flyktingar från Ukraina

Just nu pågår den största flykten av människor i Europa i modern tid. Folkbildningsrådet följer noggrant utvecklingen och står i kontakt med andra myndigheter och regeringen. Folkhögskolor och studieförbund kraftsamlar runt om hela landet för att stödja de flyktingar som kommer till Sverige från Ukraina. Här följer kort information om vad som gäller för folkbildningen.

Senast uppdaterad:

Regeringen har beslutat om ett förtydligande som säger att statsbidrag för insatsen svenska från dag ett kan användas för verksamhet med deltagare som flytt från kriget i Ukraina och fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Folkbildningsrådets tolkning är att samma inriktning gäller även för den ordinarie statsbidragsfinansierade verksamheten samt övriga särskilda satsningar för såväl studieförbund som folkhögskolor.

För att kunna registrera en deltagare i folkbildningsverksamheten behöver hen vara registrerad hos Migrationsverket, antingen som asylsökande eller för uppehållstillstånd. Ett studieförbund kan till exempel med folkbildningsmetoder stötta deltagarna i att förstå och navigera systemet och hur de ska göra sin registrering.

Mer information kommuniceras löpande från Folkbildningsrådet direkt till respektive statsbidragsmottagare. Om ni har frågor kan ni vända er till följande personer på Folkbildningsrådet: 

Morgan Öberg (studieförbund)

Jan Jonsson (folkhögskola)