Forskarsamtal: Folkbildning i landsbygder

Johan von Essen samtalar med Folkbildningsrådet om folkbildningens betydelse för landsbygd och lokalsamhällen.

Forskning
Senast uppdaterad:

Folkbildningen finns i hela Sverige och är ofta integrerad med lokalsamhällen. Men vilken betydelse har studieförbund och folkhögskolor som mötesplatser och lokala offentligheter? Som infrastrukturer för lokalt samhällsengagemang? Eller för det lokala kulturutbudet? 

I ett inspelat samtal mellan professor Johan von Essen och Folkbildningsrådets Eva Åström adresseras dessa frågor. Samtalet utgår från rapporten Folkbildning i landsbygder som undersöker folkbildningens betydelse för människor och lokalsamhällen i tre utvalda svenska landsbygder. Rapporten släpptes i februari 2024.

Medverkande

Johan von Essen, professor vid Marie Cederschiöld högskola
Eva Åström, utvärderingsansvarig Folkbildningsrådet
Thor Rutgersson, Folkbildningsrådet

Foto: Markus Crépin Sundström