Folkbildning i landsbygder

Omslag till rapporten Folkbildning i landsbygder. Illustratör Emma Hanquist

Rapporten Folkbildning i landsbygder undersöker folkbildningens betydelse för människor och lokalsamhällen i tre utvalda svenska landsbygder.

Folkhögskola Studieförbund
Senast uppdaterad:

Vilka betydelser har studieförbund och folkhögskolor som mötesplatser och lokala offentligheter? Som infrastrukturer för lokalt samhällsengagemang? Eller för det lokala kulturutbudet?

Rapporten Folkbildning i landsbygder undersöker folkbildningens betydelse för människor och lokalsamhällen i tre utvalda svenska landsbygder. Den avslutande analysen handlar om de avvägningar som studieförbundens och folkhögskolornas anställda gör mellan de ideal och riktlinjer som styr folkbildningen, och de behov som präglar det lokalsamhälle som de är verksamma i.