Personal

Här hittar du kontaktinformation till all personal som jobbar på Folkbildningsrådet.

Ledning

Maria Graner

Generalsekreterare

Telefon: 08-412 48 05

E-post: maria.graner@folkbildningsradet.se

Anna-Carin Bylund

Biträdande generalsekreterare

Telefon: 08-412 48 06

E-post: anna-carin.bylund@folkbildningsradet.se

Magnus Wetterberg

Tjänstledig

Mats Bernerstedt

Senior rådgivare

Telefon: 0705-55 93 57

E-post: mats.bernerstedt@folkbildningsradet.se

Enheten för statsbidrag folkhögskola

Jan Jonsson

Enhetschef

Telefon: 08-412 48 04

E-post: jan.jonsson@folkbildningsradet.se

Anna Steen

Vikarierande handläggare arbetsmarknadsuppdrag

Telefon: 08-412 48 36

E-post: anna.steen@folkbildningsradet.se

Gabriel Kasto

Verksamhetsuppföljning statistik folkhögskola

Telefon: 08-412 48 18

E-post: gabriel.kasto@folkbildningsradet.se

Ingela Johansson

Uppföljning folkhögskola

Telefon: 08-412 48 43

E-post: ingela.johansson@folkbildningsradet.se

Joel Sverker

Utredare avvikelser

Telefon: 08-412 48 40

E-post: joel.sverker@folkbildningsradet.se

Johanna Winbladh

Utredare uppföljning folkhögskola

Telefon: 08-412 48 16

E-post: johanna.winbladh@folkbildningsradet.se

Kajsa Borgström

Handläggare arbetsmarknadsuppdrag (tjänstledig)

Karin Gustavsson

Handläggare folkhögskola behörighetsfrågor och SeQF

Telefon: 08-412 48 41

E-post: karin.gustavsson@folkbildningsradet.se

Enheten för statsbidrag studieförbund

Morgan Öberg

Enhetschef

Telefon: 08-412 48 11

E-post: morgan.oberg@folkbildningsradet.se

Amanda Stjärnqvist

Handläggare studieförbund

Telefon: 08-412 48 49

E-post: amanda.stjarnqvist@folkbildningsradet.se

Annika Stigmark

Handläggare uppföljning studieförbund

Telefon: 08-412 48 09

E-post: annika.stigmark@folkbildningsradet.se

Carolina Thulin

Verksamhetsuppföljning statistik studieförbund

Telefon: 08-412 48 17

E-post: carolina.thulin@folkbildningsradet.se

Lina Brustad

Handläggare innovation

Telefon: 08-412 48 34

E-post: lina.brustad@folkbildningsradet.se

Martin Gemzell

Handläggare särskilda insatser

Telefon: 08-412 48 35

E-post: martin.gemzell@folkbildningsradet.se

Mikaela Smedberg

Ekonomiadministratör

Telefon: 08-412 48 38

E-post: mikaela.smedberg@folkbildningsradet.se

Nela Bengtsson

Utredare avvikelser

Telefon: 08-412 48 14

E-post: nela.bengtsson@folkbildningsradet.se

Peter Green

Utredare uppföljning

Telefon: 08-412 48 45

E-post: peter.green@folkbildningsradet.se

Enheten för kommunikation och kunskapsutveckling

Rebecka Svensén

Enhetschef och kommunikationsansvarig

Telefon: 08-412 48 07 / 0705-88 61 99

E-post: rebecka.svensen@folkbildningsradet.se

Beatrice Gustafsson

Projektledare

Telefon: 08-412 48 28

E-post: beatrice.gustafsson@folkbildningsradet.se

Elin Sundling

Kommunikatör

Telefon: 0738398355

E-post: elin.sundling@folkbildningsradet.se

Eva Åström

Utvärderingsansvarig

Telefon: 08-412 48 37

E-post: eva.astrom@folkbildningsradet.se

Katarina Hansson

Projektledare, regionala frågor

Telefon: 08-412 48 31

E-post: katarina.hansson@folkbildningsradet.se

Lena Östlund

Projektledare

Telefon: 08-412 48 32

E-post: lena.ostlund@folkbildningsradet.se

Maria Sundbom Ressaissi

Projektledare och redaktör

Telefon: 08-412 48 12

E-post: maria.sundbom.ressaissi@folkbildningsradet.se

Thor Rutgersson

Presskommunikatör och internationell samordnare

Telefon: 08-412 48 26

E-post: thor.rutgersson@folkbildningsradet.se

Enheten för verksamhetsstöd

Linda Rosén

Enhetschef

Telefon: 08-412 48 01

E-post: linda.rosen@folkbildningsradet.se

Amanda Zabielski

Jurist och handläggare studeranderättsliga frågor

Telefon: 08-412 48 48

E-post: amanda.zabielski@folkbildningsradet.se

Andreas Bergendal

IT-samordnare

Telefon: 08-412 48 15

E-post: andreas.bergendal@folkbildningsradet.se

Annika Blom

Kansliservice och administration särskilda uppdrag

Telefon: 08-412 48 27

E-post: annika.blom@folkbildningsradet.se

Catarina Oddmark

Administratör

Telefon: 08-412 48 23

E-post: catarina.oddmark@folkbildningsradet.se

Celina Eleftherakis

Administratör

Telefon: 08-412 48 47

E-post: celina.eleftherakis@folkbildningsradet.se

Elvir Gigovic

Process- och organisationsutvecklare

Telefon: 08-412 48 39

E-post: elvir.gigovic@folkbildningsradet.se

Josefina Linde

Dokumentcontroller

Telefon: 08-412 48 13

E-post: josefina.linde@folkbildningsradet.se

Lena Eriksson

Ekonomiadministratör

Telefon: 08-412 48 25

E-post: lena.eriksson@folkbildningsradet.se

Lena Pintér

Ekonomiadministratör

Telefon: 08-412 48 33

E-post: lena.pinter@folkbildningsradet.se

Linda Stridsberg

Chefsjurist

Telefon: 08-412 48 29

E-post: linda.stridsberg@folkbildningsradet.se

Lisa Minnhagen

Verksamhetssamordnare

Telefon: 08-412 48 02

E-post: lisa.minnhagen@folkbildningsradet.se

Lotta Ragelius

Personal- och lokalansvarig

Telefon: 08-412 48 08

E-post: lotta.ragelius@folkbildningsradet.se

Nina Isaksson

Utredare avvikelser

Telefon: 08-412 48 30

E-post: nina.isaksson@folkbildningsradet.se

Robin Forsberg

Kansliservice och IT-stöd

Telefon: 08-412 48 21

E-post: robin.forsberg@folkbildningsradet.se

Veronica Kennett

Ekonomiansvarig

Telefon: 08-412 48 24

E-post: veronica.kennett@folkbildningsradet.se