Statistik om studieförbunden

Varje år sammanställer Folkbildningsrådet statistik över verksamheten som bedrivits inom studieförbunden det senaste året.

Senast uppdaterad:

Statistiken  bygger på uppgifter från studieförbundens verksamhetsregister – STUV-registret – som ägs av Folkbildningsrådet. Registret administreras av SCB – Statistiska centralbyrån. Registret innehåller uppgifter om studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet som fått statsbidrag det aktuella året.

Statistiken för studieförbund är underlag för bidragsfördelning.

På SCB:s webbplats för studieförbundsstatistik hittar du detaljerad statistik från och med verksamhetsår 2002.

SCB:s studieförbundsstatistik

SCB:s webbplats består av en offentlig och en intern del. Den offentliga delen är avsedd att ge underlag för regionala- och kommunala handläggare av studieförbundsfrågor, forskare, folkbildningsintresserade, media m fl. Den interna delen används för studieförbundens inrapportering och uppföljning under rapporteringsperiod och fordrar inloggning.

Här på Folkbildningsrådets webbplats finns statistik över studieförbundens verksamhet på nationell nivå. Den finns sammanställd i årsredovisningen.

Villkor och fördelning

Statsbidragsvillkor och fördelningskriterier fastställs varje år av Folkbildningsrådets styrelse. Aktuella villkor och fördelningskriterier hittar du i vår dokumentbank med villkor och anvisningar för studieförbund.

Statsbidrag studieförbund

Dokumentbank för studieförbund

Porträttbild Carolina Thulin. Carolina står vinklad mot kameran och ser glad ut. hon har en grå, mönstrad top på sig.

Statistikansvarig för studieförbund

Carolina Thulin

Telefon: 08-412 48 17

E-post: carolina.thulin@folkbildningsradet.se

Relaterad information

Folkbildningsrådets årsredovisning