Cirklar om psykisk ohälsa samlar unga i väntan på vård

Glada tonåringar sitter på gräsmatta lutade mot en trädstam.

I Sundsvall har studieförbundet Bilda jobbat i många år med ungdomar som drabbas av psykisk ohälsa, bland annat med verksamhet för de som väntar på behandling hos barn- och ungdomspsykiatrin. I samarbete med kommunen, regionen och vården skapar de aktiviteter som bryter ensamheten.

Studieförbund
Senast uppdaterad:

Carina Söderlund är enhetschef på Bilda Sundsvall och ansvarig för profilområdet samhälle. Hon berättar att engagemanget för unga började för många år sedan, men till en början var verksamheten spretig. När konceptet ”Att hantera livet” lanserades för tre år sedan blev aktiviteterna mer fokuserade.

– Om du hamnar utanför gemenskapen som finns i skolan eller på fritidsgården kan du lätt känna dig handfallen och rådlös. I vårt koncept, som vi fick stöd av regionen för, hjälper vi ungdomarna att skapa struktur och mening i livet. Det blir något att hålla tag i när allting skakar, förklarar Carina.

Nu blir ungdomarna erbjudna aktiviteter redan när första remissen kommer in till BUP. Det innebär att de kan börja må bättre redan medan de väntar på sin behandling. För vissa innebär det att själva vårdinsatsen sedan blir kortare. En viktig komponent i upplägget är studiecirklar där ungdomarna kan arbeta tillsammans. Även ungdomar som hittar till verksamheten på egen hand deltar.

– Jag är väldigt stolt över det här arbetet. Det vi gör är efterfrågat av vården och kommunen. Det känns bra att vi även har kopplat på stöd för föräldrar. Men det allra finaste är nog responsen från ungdomarna själva. Det är den otroliga kraften i att möta andra. Att inte vara ensam i sitt mående, avslutar Carina.

Det senaste året har 30 studiecirklar anordnats bara i Sundsvall. Ändå är det i dagsläget kö för att delta i verksamheten. Bilda arbetar också förebyggande på fritidsgårdarna och erbjuder öppna föreläsningar med verktyg och tips för psykisk hälsa. Arbetssättet har spridit sig till Bilda i hela regionen och varje år deltar ungefär 250 ungdomar.

– Studieförbunden har en unik möjlighet och förmåga att fylla behov som uppstår i skarvarna av samhällsbygget. Att erbjuda verksamhet till ungdomar som väntar på vård är ett bra exempel på det. En av styrkorna i folkbildningen är just att den är adaptiv, det finns utrymme att skapa verksamhet baserat på vad människor faktiskt behöver och vill ha, säger Morgan Öberg, enhetschef för statsbidrag studieförbund på Folkbildningsrådet.

Carina Söderlund är enhetschef på Bilda Sundsvall
Carina Söderlund är enhetschef på Bilda Sundsvall