Forskningsstudie följer nya fördelningssystemet

Kollegor vid skrivbord analyserar data.

Forskare vid Stockholms universitet och Linköpings universitet ska följa Folkbildningsrådets nya statsbidragsfördelningssystem för studieförbund. Kommer förändringarna att leda till innovation? Slutrapporten lämnas i mars nästa år.

Studieförbund Forskning
Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet har lagt undan 45 miljoner av återtagna medel för innovationssatsningar. Studieförbunden kan ansöka om stöd från potten men fem miljoner stannar hos kansliet för egna initiativ.

Den nya forskningsstudien är en sådan satsning och universitetslektor Aron Schoug Öhman från Stockholms universitet är med och leder arbetet. Han är doktor i pedagogik med särskilt fokus på civilsamhälle, ideellt arbete och kollektivt lärande.

– Jag är intresserad av förändringsresor i organisationer och det lärande som sker i sådana processer. Studieförbunden befinner sig nu i en historisk brytpunkt där de behöver återuppfinna sig själva utan att tappa sin särart. Det ska bli spännande att se hur det nya fördelningssystemet spelar in i en sådan omvandling, säger Aron Schoug Öhman.

Förutom forskarna finns också en referensgrupp med Erik Sjöstrand från Ideell Arena och Jesper Bornlinder Thiborg från Riksidrottsförbundet (RF). De kommer att bidra med sin kompetens och komplettera intervjuer och material från studieförbunden.

– Vi vill följa studieförbundens innovationer under en längre tid och tanken är att det här blir den första av flera studier. Men det som är bestämt just nu är att vi har avsatt medel till ett åtta månader långt forskningsprojekt som inkluderar intervjuer och en genomgång av studieförbundens verksamhetsåtaganden, berättar Lina Brustad, innovationshandläggare på Folkbildningsrådet.

När det gäller studieförbundens egna innovationsidéer är det fritt fram att fortsätta ansöka. En idé som redan fått grönt ljus kommer från ABF, som ska bygga en AI-applikation som lär sig studieförbundets värdegrund och andra profilmaterial.

– Mycket handlar förstås om ny teknik, men innovation kan också vara utveckling inom kvalitetsarbete, kompetensutveckling och administration. Alla är välkomna att ansöka med sina idéer och vi hanterar ansökningar löpande fram till 15 maj nästa år, avslutar Lina Brustad.