Framgångsrikt projekt stärker ukrainares väg till svensk arbetsmarknad

Barnskötare tillsammans med barn på förskola. I bakgrunden syns europeiska flaggor och världskartor.

Projektet Fast Care of Folkbildningen har överträffat sina mål i att hjälpa ukrainska flyktingar in på svensk arbetsmarknad. Genom ett samarbete mellan 33 folkhögskolor och fyra studieförbund har 1 649 deltagare fått stöd att komma närmare anställning och utbildning.

Ukraina Arbetsmarknad
Senast uppdaterad:

Under sex månader har "Fast Care of Folkbildningen" erbjudit språkundervisning, arbetsinriktade insatser och sociala aktiviteter för ukrainska flyktingar. Av totalt 1 649 deltagare har 1 495 börjat arbeta eller studera. Det gör Fast Care till ett projekt som sticker ut och projektledaren Beatrice Gustafsson har en klar bild av vad det beror på.

– Framgångsfaktorn finns i folkbildningens metoder och förhållningssätt. Här är man van att möta deltagare med stora utmaningar och att erbjuda flexibilitet och individanpassade lösningar, säger hon.

En annan förklaring är blandningen av aktiviteter inom delprojekten, menar hon. Visst har det funnits ett jobbfokus från dag ett, med kompetenskartläggningar, hjälp med CV och möten med arbetsgivare. Men verksamheten har samtidigt anpassats efter deltagarnas unika situation.

– Det har varit minst lika viktigt att stärka deltagarnas sociala nätverk och personliga välbefinnande. Det är en förutsättning för att de ska motiveras att ta sig vidare och bli delaktiga i samhället, säger Beatrice Gustafsson.

Avslutning för Fast Care på Sundbybergs folkhögskola. Projektledaren Guzalay Suleimanova håller tal.
Avslutning för Fast Care på Sundbybergs folkhögskola. Projektledare Guzalay Suleimanova håller tal. Foto: Sundbybergs Folkhögskola

Viktigt med nätverk

Guzalay Suleimanova har jobbat med Fast Care-kurser på Sundbybergs Folkhögskola. Enligt henne är Fast Care ett exempel på hur folkbildningens initiativ kompletterar nationella insatser, som SFI.

– Att lära sig ett nytt språk är också att lära sig en ny kultur. Hos oss har deltagarna tränat svenska genom sociala aktiviteter och på så vis har de också fått en samhällsorientering. Vi har bjudit in föreläsare, gjort studiebesök, anordnat språkcafé och samarbetat med organisationen Hej främling. Deltagarna har fått ett nätverk som i flera fall lett vidare till sysselsättning, säger Guzalay Suleimanova.

En del har fått jobb inom vård och omsorg. Andra har gått vidare till utbildning. Deltagarna i Sundbyberg har särskilt uppskattat skolans flexibilitet, med kurser på både dag- och kvällstid samt på olika platser, allt för att möta deras behov.

– Många har gått våra kurser parallellt med andra aktiviteter. För att de ska kunna fullfölja kursen har vi hela tiden anpassat oss efter dem och deras speciella förutsättningar, säger Guzalay Suleimanova.

Kort om Fast Care of Folkbildningen

  • Fast Care of Folkbildningen pågick mellan oktober 2023 och mars 2024. Ett liknande projekt, Care of Folkbildningen, pågick mellan december 2022 och september 2023.
  • Målgrupp för båda projekten var ukrainska flyktingar som omfattades av EU:s massflyktsdirektiv.
  • I Fast Care deltog 33 folkhögskolor och fyra studieförbund och Folkbildningsrådet var projektägare. Projektet nådde 1 649 deltagare, varav 1 315 kvinnor och 334 män.
  • Av deltagarna har 618 fått arbete och 817 påbörjat studier. Att deltagare arbetar och studerar parallellt är vanligt förekommande.
  • I utvärderingen svarar 92% att deras språkkunskaper i svenska förbättrats under tiden i Fast Care och 88% uppger att de fått ett utökat socialt nätverk.

Finansieras av EU och ESF-rådet

  • Varje år lägger EU in 10 miljarder euro i Socialfonden. Till det kommer medlemsländernas egna bidrag. Pengarna används till att finansiera olika nationella, regionala och lokala projekt som bidrar till sysselsättning och kompetensutveckling.
  • Svenska ESF-rådet är den myndighet som förvaltar den Europeiska socialfonden i Sverige.
  • Fast Care of Folkbildningen beviljades 55 miljoner kronor i stöd i en utlysning som gjordes av svenska ESF-rådet sommaren 2023.

Erika Nytting, Svenska ESF-rådet:

– Folkbildningsrådet har genomfört två Care-projekt med väldigt goda resultat. Genom sitt stora nätverk av folkhögskolor och studieförbund når Folkbildningsrådet alla delar av Sverige där ukrainare är bosatta. Både projektledning och deltagande folkhögskolor och studieförbund har varit pragmatiska och anpassat kursutbud och upplägg efter deltagarnas behov. På så sätt har projektet varit av stor betydelse för de ukrainska deltagarna. Många har kommit i arbete och andra har gjort stora stegförflyttningar mot arbetsmarknaden.