Projektet VÄGEN öppnar dörren till arbetslivet

Fem vuxna är på väg in igenom en port. Kriminalvårdens logga syns i förgrunden.

Folkbildningsrådets ESF-projekt VÄGEN ska underlätta övergången från folkhögskola till arbete och vidare studier. I februari anordnas bland annat en jobbdag i samarbete mellan tre folkhögskolor, Kriminalvården och LO.

ESF-projekt Arbetsmarknad Kompetensförsörjning
Senast uppdaterad:

I Sverige finns det idag 140 000 unga mellan 16 och 29 år som varken arbetar eller studerar, enligt statistik från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Motsvarande siffra för personer mellan 25 och 65 år är 663 000 enligt Statistiska Centralbyrån, SCB.

Det treåriga ESF-projekt VÄGEN ska bidra till att öka möjligheten för ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla. Projektet genomförs av Folkbildningsrådet i samverkan med folkhögskolornas intresseorganisationer och 15 folkhögskolor runtom i landet.

– Folkhögskolan är en unik skolform som är bra på att möta alla deltagare, säger Lena Östlund som är projektledare på Folkbildningsrådet. I projektet VÄGEN får skolorna möjlighet att arbeta med individuella studie- och etableringsplaner, utveckla sin pedagogik, jobba med förändringsarbete, kollegialt lärande och bygga upp ett starkare samarbete med arbetsmarknaden.

Inspirationsdag med LO och Kriminalvården

I februari arrangerar tre folkhögskolor i Stockholmsområdet en jobbdag som ska visa på de yrkes- och studiemöjligheter som finns för den som kanske är nybörjare i svenska, som har varit långtidsarbetslös eller som av andra skäl står långt från arbetsmarknaden. Deltar gör bland andra Kriminalvården och LO.
– Den här dagen är ett sätt att visa våra deltagare var jobben finns, säger Pia Roxell, som är lärare på Skarpnäcks folkhögskola. Arbetsgivare får också chansen att samarbeta med folkhögskolan.

Under dagen får deltagarna möjlighet att prata med Kriminalvården som är i stort behov av arbetskraft. De får också bekanta sig med de yrkesutbildningar som finns inom folkhögskolan och LO informerar om arbetsrättsliga frågor på lätt svenska.