Anna Ekström besökte Folkbildningsrådets representantskap

Folkbildningens betydelse för demokratin stod i fokus när gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström talade vid Folkbildningsrådets representantskap på onsdagen.

Senast uppdaterad:

– Vi ska vara ruggigt glada för att vi har folkbildningen, ett bättre vaccin mot antidemokratiska krafter finns inte, sa gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Anna Ekström framhöll folkbildningens betydelse för att höja utbildningsnivån och sa att det tack vare folkbildningen finns lärandemiljöer överallt, inte bara i storstäderna.

– Den som inte har en fullständig gymnasieutbildning är utsatt. Studieförbund och folkhögskolor spelar här en avgörande roll, sa Anna Ekström. Att sluta bildningsklyftor är minst lika viktigt idag som det var för 150 år sedan.

Ministern betonade också folkbildningens viktiga roll i arbetet med nyanlända och etablering i samhället, och lyfte särskilt fram insatserna med Svenska från dag ett, Vardagssvenska och Uppsökande och motiverande insatser riktade till utrikes födda kvinnor. 

– Jag blir varm i hjärtat när jag ser att många nya deltagare får tillgång till folkbildningens verksamhet, sa Anna Ekström. 

Folkbildningsrådets representantskap är organisationens högsta beslutande organ. Representantskapet träffas två gånger om året och består av representanter för Folkbildningsrådets medlemsorganisationer. Under höstsammanträdet fastställdes bland annat Folkbildningsrådets verksamhetsplan och budget för 2019.