Bidrag till tio projekt om mänskliga rättigheter inom folkbildningen

Tio projekt på folkhögskolor och studieförbund får pengar för att arbeta med mänskliga rättigheter inom folkbildningen. Uppdraget är en del av regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter.

Senast uppdaterad:

Nu har Folkbildningsrådet fördelat medel för 2018 års projekt om mänskliga rättigheter inom folkbildningen. Sammanlagt inkom 36 ansökningar, 20 från studieförbund och 16 från folkhögskolor.

– De olika projekten uppvisar en variation av metoder för arbetet: allt ifrån spel, film, drama, konst, digitala mötesplatser till olika former av utveckling av studiecirklar, föreningsarbete eller kurser, säger Maria Sundbom Ressaissi, handläggare på Folkbildningsrådet.

Målet med insatsen är att deltagare i folkhögskolors kurser och i studieförbundens verksamheter får tillräckliga kunskaper och insikter om mänskliga rättigheter för att kunna hävda sina rättigheter samt agera så att de respekterar, skyddar och främjar rättigheter.

På lång sikt ska folkhögskolors och studieförbunds kompetens om mänskliga rättigheter stärkas samt förmåga att arbeta strategiskt med att stärka deltagarnas kompetens, medvetenhet och beredskap.

– Verksamheter kommer att bedrivas på flera olika platser i landet och förutsättningarna att sätta spår i den ordinarie verksamheten efter projekttidens slut är stora, säger Maria Sundbom Ressaissi, handläggare på Folkbildningsrådet.

Verksamheter och projekt som tilldelas projektmedel 2018:

  • Studieförbundet Bilda – Mod och civilkurage för demokrati
  • Dalslands folkhögskola med flera – Integrationspedagoger som möjliggörare
  • Folkuniversitetet – Mänskliga rättigheter i praktiken
  • Karlskoga Folkhögskola – Rättigheter i kubik
  • Kulturens - Mänskliga rättigheter i civilsamhället
  • Medborgarskolan – Demokrati – spelar det någon roll?
  • Sensus studieförbund – Shout it Out loud!
  • Sigtuna folkhögskola – 10 steg för MR
  • Studieförbundet Vuxenskolan – Ha rätt
  • Sunderby folkhögskola – MR Sunderby folkhögskola 2018