Folkbildningsrådet välkomnar stöd i arbetet mot antidemokratiska krafter

Regeringen vill öka kompetensen om våldsbejakande extremism och antidemokratiska miljöer hos bidragsgivande myndigheter och organisationer. Därför har man tillsatt en statlig utredning som bland annat ska utreda en stödfunktion för bidragsgivande organisationer.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet är en av sammanlagt 40 olika myndigheter och organisationer som fördelar medel till ideella organisationer. Det är en utmaning för bidragsgivande myndigheter att göra bedömningar av våldsbejakande extremism och antidemokratiska miljöer utan att ha tillräcklig egen kunskap. Regeringen har nu tillsatt en utredning som bland annat ska ta ställning till inrättandet av en stödfunktion för granskning av bidragssökande organisationer.

– Vi välkomnar ett tydligt stöd och ser gärna en samordning med andra aktörer för att säkerställa att rätt bedömning görs av de organisationer som tar emot bidrag, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

”Inga offentliga medel ska gå till antidemokratisk verksamhet, ändå förekommer detta. Det är viktigt att myndigheternas granskningar av ansökningar om statsbidrag förbättras och att de får stöd i detta”, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) i ett pressmeddelande om utredningen.

Folkbildningsrådet ser mycket allvarligt på att det fuskas med pengar som ska gå till folkbildningens viktiga verksamhet. Nyligen har fusk uppdagats i Järvaområdet i Stockholm där flera studieförbund ska betala tillbaka statsbidrag. Vi tar nu krafttag både för att komma tillrätta med det som redan skett och för att stoppa fusk och bedrägerier framöver. Under hösten har Folkbildningsrådet inlett ett samarbete med NOA, nationella operativa avdelningen inom polisen för att öka vår kunskap om hur vi kan möta de här utmaningarna.

– Vi har tidigare sökt kontakt med bland andra Säpo för att få hjälp i vår bedömning av organisationer, säger Maria Graner. Men på grund av sekretess har det inte varit möjligt att få så konkret stöd som vi nu får av NOA inom ramen för deras myndighetssamverkan.

Den svenska folkbildningen är ett kitt som håller samman, stärker och utvecklar samhället och demokratin. Studiecirklar, folkhögskolekurser och kulturverksamhet hjälper människor att växa i gemenskap. Vi accepterar inte att skattepengar avsedda för folkbildning används felaktigt eller för att motverka demokratin.

Sedan tidigare står det klart att det dröjer innan man kan införa skärpta demokrativillkor för statliga bidrag. Det beror på de föreslagna demokrativillkoren innebär att organisationer och myndigheter kan behöva hantera känsliga personuppgifter. Formerna för hur det ska kunna genomföras ska nu utredas.