Ny forskarskola ska utforska folkhögskolans pedagogik

Ansökan har nu öppnat för den första forskarskolan som riktar sig direkt till lärare på folkhögskola. Forskarskolan är ett samarbete mellan Linköpings universitet, Göteborgs universitet och Högskolan i Jönköping. Genom satsningen kommer kunskapen om folkhögskolans arbetssätt och pedagogik att öka.

Senast uppdaterad:

Forskarskolan är del av regeringens arbete med att utveckla den vetenskapliga grunden för undervisningen på landets folkhögskolor. På forskarskolan kommer det finnas tolv platser, forskningen bedrivs på halvtid och resterande tid är läraren kvar i sin ordinarie tjänst på folkhögskolan.

– Idén är att de ska forska om sin egen undervisning och att den kunskap som skapas ska föras tillbaka till folkhögskolorna. Det kan ses som en form av kompetenshöjning vilket kan bidra till att stärka folkhögskollärarna och öka yrkets status. Utöver det är forskarskolan ett led i att stärka forskningen om den unika pedagogiska praktik som svensk folkhögskola är, säger Johan Söderman professor vid Göteborgs universitet i en artikel på gu.se.

Folkbildningsrådet och andra aktörer har i flera år lyft förslaget om satsning på en forskarskola för folkhögskollärare. Att satsa på en ökad akademisk förankring inom folkbildningen välkomnas av många. Detta är en insats som kan ge en fördjupad kunskap om hur sektorn fungerar samt vara en grund för fortsatt utvecklingsarbete.

– Jag är så glad över att regeringen har satsat på den första forskarskolan som riktar sig till lärare på folkhögskolor, skriver utbildningsminister Anna Ekström i en kommentar på twitter. Den nordiska folkbildningstraditionen är världsunik och går tillbaka till mitten av 1800-talet då de första folkhögskolorna startades.