Demokrati i fokus hos Medborgarskolan

En familj bestående av mormor, mamma och son sitter tillsammans i en soffa och tittar på en ipad tillsammans.

Folkbildningen har varit avgörande för demokratins framväxt och även idag har folkhögskolor och studieförbund unika förutsättningar för att stärka och utveckla demokratin. Den här veckan anordnar Medborgarskolan temaveckan ”Allas röster räknas” för att uppmana till samtal om demokrati och hur den kan försvaras.

Senast uppdaterad:

Under veckan anordnar Medborgarskolan en rad föreläsningar på olika ställen runt om i landet och digitalt. Teman för föreläsningarna är bland annat näthat, glesbygdsfrågor och hur man kan prata med barn om demokrati. Satsningen är en del av studieförbundets demokratiarbete som bland annat syftar till att skapa forum för samtal och diskussioner om demokrati, och att arbeta för att fler aktivt deltar i och står upp för demokratin.

”Det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. Detta hade aldrig varit möjligt om det inte funnits modiga människor som genom historien stått upp och kämpat för ett samhälle där allas röster räknas. Därför vill vi lyfta och lyssna på just det – människors röster.” Det skriver Medborgarskolan i ett pressmeddelande.

I folkbildningens verksamhet möts människor över gränser, delar erfarenheter och lär av varandra. Genom folkbildningens metoder skapas förutsättningar för svåra samtal och att hantera olikheter med respekt. Dessutom rustar man människor för ett aktivt samhällsengagemang genom bildning, praktisk handling och övning i demokratiska processer. Detta framgår i Folkbildningsrådets fördjupande rapport Folkbildningens betydelse för demokratin 2021.