Ingen fortsättning för svenska från dag ett i budgeten

Tre studenter som sitter och tittar på en laptop.

I budgeten för 2024 föreslår regeringen flera förändringar i statsbidraget till folkbildningen. Anslaget till folkhögskolan höjs, samtidigt som studieförbunden får mindre pengar. Dessutom avslutas nu folkbildningens insatser med asylsökande, svenska från dag ett.

Politik
Senast uppdaterad:

Insatsen svenska från dag ett har funnits sedan hösten 2015. Under åren har studieförbund och folkhögskolor nått ut till flera hundratusen deltagare med verksamheten. Insatsen kommer nu att avvecklas efter att regeringen valt att inte tillföra ytterligare medel i budgeten för 2024, en förändring som aviserades redan i budgeten för 2023.

­­­– Genom svenska från dag ett har studieförbund och folkhögskolor gjort en stor insats för integrationen genom att erbjuda personer som är nya i Sverige svenskundervisning och en introduktion till det svenska samhället, säger Anna-Carin Bylund, biträdande generalsekreterare på Folkbildningsrådet. Vi tycker att det är mycket beklagligt att en så samhällsviktig och uppskattad insats nu avslutas.

Folkbildningens verksamhet med asylsökande utvärderades 2020 av Statskontoret som då konstaterade att insatserna var ändamålsenliga och viktiga för målgruppen genom att de bröt utanförskap och bidrog till meningsfull sysselsättning och snabbare etablering.

Regeringen har sedan tidigare aviserat att folkhögskolorna 2024 får ett tillskott på 100 miljoner årligen. Samtidigt sänks studieförbundens anslag, initialt med 250 miljoner. I 2023 års budget minskade statsbidraget till folkbildningen med 572 miljoner kronor när bland annat de tillfälliga och riktade stöden till yrkesutbildningar och extraplatser på folkhögskola inte förlängdes.

I budgetpropositionen framgår även att kostnader för Folkbildningsrådets verksamhet ska tas från budgetposten 14.1 Statsbidrag till studieförbunden. Den posten inkluderar även statsbidraget till SISU Idrottsutbildarna och Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève.