Nytt folkhögskoleprojekt visar vägen till arbete och studier

Två unga studenter sitter på en trappa och läser tillsammans i en bok.

Under höstterminen tas 400 deltagare emot på femton folkhögskolor över hela landet inom det nystartade ESF-projektet Vägen. Genom projektet ska deltagare med funktionsnedsättning och utrikes födda få jobb eller börja en utbildning.

ESF-projekt Folkhögskola
Senast uppdaterad:

ESF-projektet Vägen står för Folkhögskolevägen till arbete och studier. Det är ett treårigt projekt med målsättning att nå drygt 800 deltagare fram till 2026. Målgrupp är deltagare med funktionsnedsättning, utrikes födda samt personer med socioekonomisk problematik. Det främsta syftet med Vägen är att öka övergångar från skola till arbetsliv och vidare studier.

­– Folkbildningen har en unik förmåga att jobba med grupper som har haft det svårt i andra utbildningsformer eller som av andra skäl står långt ifrån samhället, säger Lena Östlund som är nationell projektledare. Inom det här projektet vill vi ta vara på och utveckla den kompetensen så att fler deltagare ges en möjlighet att hitta ett jobb eller börja studera efter tiden på folkhögskola.

Ett centralt arbetssätt inom projektet är att man kommer att ha en tydlig deltagarstyrd planering för vägen mot arbete eller vidare studier. Detta sker bland annat genom att alla deltagare har en studie- och etableringsplan både för tiden i projektet och för tiden efter projektet och studierna på folkhögskolan. Man kommer också jobba med kollegialt lärande, utbildningar i självledarskap och coachning samt att utforska nya sätt att nå målgruppen.

Inom projektet kommer man bland annat använda och jobba vidare med metoder från det tidigare ESF-projektet FAMN – Folkhögskola som arena för metodutveckling med nyanlända som genomfördes under 2019–2021. I det projektet utvecklade man en modell för att arbeta med en förändringsteori, ett kvalitetshjul för att säkra vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt berättelser och kollegialt lärande. Detta finns beskrivet i metodboken Utrikes födda på folkhögskola som nu används som arbetsmaterial av folkhögskolor över hela landet.

– Även resultaten från Vägen kommer dokumenteras och spridas till andra. Förhoppningen är att vi genom det här projektet ska kunna inspirera andra folkhögskolor att testa våra metoder och fortsätta utveckla sina arbetssätt, avslutar Lena Östlund.

Folkbildningsrådet är projektägare för Vägen och projektet genomförs i samverkan med de medverkande folkhögskolorna och Sveriges folkhögskolor.