Utrikes födda på folkhögskola – metoder och berättelser

I boken Utrikes födda på folkhögskola – metoder och berättelser presenteras resultat från projektet FAMN. Metodboken riktar sig till folkhögskollärare som möter nyanlända deltagare, med syftet att inspirera och ge stöd för ett pedagogiskt utvecklingsarbete.

Senast uppdaterad:

Många nyanlända har de senaste åren studerat på folkhögskola, vilket har skapat behov av att synliggöra och utveckla pedagogiken för att möta målgruppen. Därför har Folkbildningsrådet tillsammans med fem folkhögskolor under 2,5 år genomfört ESF-projektet FAMN – folkhögskola som arena för metodutveckling med nyanlända. I metodboken finns metoder och berättelser från projektet. Några exempel är språkutvecklande arbetsmetoder och en digitaliserad individuell studieplan. 

Metodboken är tänkt att ge stöd för att få igång ett pedagogiskt utvecklingsarbete på vetenskaplig grund på folkhögskolor, och inspirera lärare att pröva nya metoder för att möta nyanlända och andra målgrupper. Boken vänder sig i första hand till folkhögskollärare, men kan användas även av styrelser, rektorer, annan personal och deltagare.

Öppna metodboken som pdf