Ny metodbok med fokus på utbildning för nyanlända

I boken Utrikes födda på folkhögskola – metoder och berättelser presenteras resultat från projektet FAMN. Metodboken riktar sig till folkhögskollärare som möter nyanlända deltagare, med syftet att inspirera och ge stöd för ett pedagogiskt utvecklingsarbete.

ESF-projekt Folkhögskola
Senast uppdaterad:

Många nyanlända har de senaste åren studerat på folkhögskola, vilket har skapat behov av att synliggöra och utveckla pedagogiken för att möta målgruppen. Därför har Folkbildningsrådet tillsammans med fem folkhögskolor under 2,5 år genomfört ESF-projektet FAMN – folkhögskola som arena för metodutveckling med nyanlända. Projektet har visat goda resultat, deltagarna har varit nöjda och fått både ökade språkkunskaper och stärkt självkänsla.

Metodboken kan användas som stöd i det pedagogiska utvecklingsarbetet

Ett konkret resultat av projektet är en metodbok som sammanställer metoder och berättelser från projektet. Några exempel är språkutvecklande arbetsmetoder och en digitaliserad individuell studieplan. 

Metodboken är tänkt att ge stöd för att få igång ett pedagogiskt utvecklingsarbete på vetenskaplig grund på folkhögskolor, och inspirera lärare att pröva nya metoder för att möta nyanlända och andra målgrupper. Boken vänder sig i första hand till folkhögskollärare, men kan användas även av styrelser, rektorer, annan personal och deltagare.

Unikt projekt med berättelser från folkhögskolan

Folkhögskolans särart har synliggjorts med hjälp av Ruhi Tyson som är doktor i pedagogik. Han har varit vägledande i arbetet med att ta fram berättelser från folkhögskoledeltagare och lärare, för att lyfta och konkretisera folkhögskolornas arbetssätt. 

– FAMN-projektet är det första pedagogiska utvecklingsinitiativet som arbetat på detta sätt med berättelser, såvitt jag vet. Projektet har alltså, utöver att dokumentera en rad föredömliga metoder för undervisning, bedrivit ett pionjärarbete på detta område, säger Ruhi Tyson.

Till en början var projektet helt fokuserat på unga nyanlända, men kom under vägens gång att också inkludera andra utrikes födda med samma behov. Projektet utvecklades till att handla om hur folkhögskolorna kan arbeta och organisera sig för att möta nya målgrupper, inte bara unga nyanlända.

Förhoppningen är att du som arbetar på folkhögskola ska känna igen dig i det du läser i metodboken. Utöver metodutvecklingen är boken ett försök att fånga och beskriva folkhögskolans unika pedagogik så som den är, utifrån frågan ”Vad är det vi gör när vi gör det?”