Slutrapport FAMN

Slutrapport för ESF-projektet FAMN vilket står för folkhögskola som arena för metodutveckling med nyanlända.

Senast uppdaterad:

FAMN står för folkhögskola som arena för metodutveckling med nyanlända. Det främsta syftet med ESF-projektet FAMN var att ta fram, kvalitetssäkra och sprida modeller och metoder för att unga nyanlända i större utsträckning skulle kunna fullfölja behörighetsgivande studier på folkhögskola. FAMN genomfördes med stöd av ESF-rådet under åren 2019–2021.

FAMN-projektet arbetade med att utveckla kopplingen mellan språkintroduktionen inom gymnasieskolan och allmän kurs på folkhögskola. Fokus låg på att utveckla folkhögskolans pedagogik gentemot målgruppen, men också att belysa de förutsättningar som finns för att nyanlända deltagare i större utsträckning ska upptäcka folkhögskola som utbildningsalternativ.

Projektet har tagit fram ett 100-tal metoder med hjälp av en beprövad kvalitetsmodell och berättelser tillsammans med 222 deltagare och ett 30-tal lärare. Som exempel kan nämnas språkutvecklande arbetsmetoder och en digitaliserad individuell studieplan för alla deltagare. Folkhögskolans särart har synliggjorts genom att metoderna har kompletterats med berättelser från deltagare och lärare.

Förutom Folkbildningsrådets egna slutrapport gjordes även en extern utvärdering av Veta Advisor som presenteras i en separat rapport.