Föreläsning 7 februari: Otillbörlig informationspåverkan och folkbildning – hot och motståndskraft

Hur kan otillbörlig informationspåverkan se ut och hur kan man som aktör inom folkbildningen skydda sig mot den? Välkommen till en webbsänd föreläsning med Irene Christensson och Lisa Mobrand från Myndigheten för psykologiskt försvar.

Studieförbund
Senast uppdaterad:

Otillbörlig informationspåverkan från främmande makt sker också mot folkbildning. Genom att utnyttja demokratiska rättigheter som föreningsfrihet och yttrandefrihet kan främmande makt hota de värden som folkbildningen vill försvara, som demokrati och öppenhet. 

I denna föreläsning talar Irene Christensson och Lisa Mobrand från Myndigheten för psykologiskt försvar om informationspåverkan mot civilsamhälle och folkbildning. Hur kan hoten se ut och vad man kan göra för att skydda sin verksamhet från den? Vi resonerar också om hur studiecirklar och folkbildning kan skapa motståndskraft mot krafter som vill bryta ner det öppna samhället.

Den som vill förebereda sig inför föreläsningen kan med fördel ta del av webbkursen om informationspåverkan från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. 

Starta webbkursen hos MSB här

Praktisk information

När? Onsdagen den 7 februari 10–12.

Var? Digitalt (länk skickas ut efter anmälan)

Anmäl dig här

Föreläsningen arrangeras av Folkbildningsrådet i samarbete med Myndigheten för psykologiskt försvar.

Medverkande