Workshop: Statsbidragssystem för folkhögskola

Folkbildningsrådet bjuder in till fem heldagsworkshoppar inför att arbetet med översyn av statsbidragssystemet inleds. Syftet är att skapa utrymme för breda samtal om hur kommande bidragsvillkor och fördelning kan utformas. Ett nytt statsbidragssystem ska enligt planen införas från januari 2026.

Folkhögskola
Senast uppdaterad:
  • Hur kan villkoren formuleras så att de blir kvalitetsdrivande och värnar särarten?
  • Hur kan fördelningsmodellen utformas för att skapa bästa möjliga förutsättningar för folkhögskolor?
  • Är det möjligt att låta kvalitet påverka fördelningen av statsbidraget?
  • Vilken kursverksamhet och vilka verksamhetsformer behövs i framtidens folkhögskola?

Det är några av de frågor vi tar avstamp i. Alla träffar tar sin utgångspunkt i folkhögskolans särart och kvaliteter och hur de påverkas av nya statsbidragsvillkor. Varje folkhögskola har möjlighet att delta vid högst tre tillfällen, och väljer själv vem som medverkar som skolans representant vid respektive träff. Skolan kan endast representeras med en person per tillfälle. Detta för att ge möjlighet för många att delta och skapa blandning i grupperna. Samtalen leds av konsulterna Karin Ljudén och Nils Nordung från Lyhra kommunikation och förändring.

Praktisk information

Workshopparna hålls följande datum:

  • 6 februari (tema Utbildning och bildning)
  • 19 februari (tema Civilsamhälle och huvudmannaskap)
  • 20 februari (tema Kultur och folkbildning)
  • 27 februari (tema Civilsamhälle och huvudmannaskap)
  • 28 februari (tema Utbildning och bildning)

Anmälan

Sista anmälningsdag var 29 januari 2024.

Kontakt

Har du frågor, kontakta Ingela Johansson eller Jan Jonsson på Folkbildningsrådet:

ingela.johansson@folkbildningsradet.se

jan.jonsson@folkbildningsradet.se