Regionsindelad folkhögskolestatistik

Senast uppdaterad:

Folkhögskoleverksamheten presenteras här årsvis grupperad på län, folkhögskola och kurstyp med antalsuppgifter för deltagarveckor, deltagare, kön, ålder och utbildningsbakgrund bedömd av folkhögskolan utifrån studiernas nivå och syfte.

Den till SCB totalt inrapporterade verksamheten sammanfattas och datafilen ger underlag till en övergripande verksamhetsanalys på regions- och/eller skolnivå.

I bidragssammanhang görs därutöver avvägningar mot ingångs- och riktvärden och regleringar i riktlinjer, vilket gör att rapporterad verksamhet skiljer sig från vad som senare blir utfall i bidragsfördelningen.