Yrkesinriktade utbildningar allmän kurs och särskild kurs på folkhögskola

Våren 2020 beslutade regeringen att skjuta till pengar till folkhögskolan på allmän kurs och yrkesutbildningar. Bakgrunden var den ökande arbetslösheten och de stora behoven av omställning på arbetsmarknaden på grund av coronapandemin.

Senast uppdaterad:

Totalt beviljades 139 utbildningar på 112 skolor med start hösten 2020, alla utbildningarna har någon form av yrkesprofil. En stor del av de nya platserna var en del av regeringens omsorgslyft, hela två tredjedelar av utbildningsplatserna hade någon form av vård- eller omsorgsinriktning. Utöver det finns bland annat utbildningar till socialpedagog, lärarassistent och trädgårdsmästare.

Målet med bidraget är att folkhögskolor över hela landet ska genomföra motsvarande 2 000 årsplatser. Utbildningarna är fullfinansierade, det vill säga att hela platsen finansieras med pengar i statsbudgeten och det krävs därför ingen regional medfinansiering.

Satsningen pågår även läsåret 21/22.