Demokratistärkande insatser inom folkbildningen

I april 2020 beslutade Regeringen att tilldela Folkbildningsrådet medel för att stärka folkbildningens demokratifrämjande arbete. Nästan tre miljoner går till projektet #ViMåstePrata för att förlänga och utveckla insatser för att stärka folkbildningens demokratiarbete som genomfördes med ett liknande stöd år 2018.

Senast uppdaterad:

Folkhögskolan har drivit demokratin framåt i Sverige i 150 år. Den försöker hela tiden nå nya målgrupper och utveckla nya metoder för bildning och möten. Under 2020–2021 pågår en nationell kraftsamling med anledning av att Sveriges demokrati firar 100 år. Folkbildningsrådet har skrivit under deklarationen för en stark demokrati som tagits fram med anledning av jubileet. Genom att skriva under har vi åtagit oss att intensifiera det demokratifrämjande arbete inom folkbildningen där folkhögskolor runt om i landet är viktiga aktörer. Satsningen från regeringen är en förstärkning av folkbildningens ordinarie demokratiarbete och skapar ännu bättre förutsättningar att medverka i kraftsamlingen.

Medlen ska gå till verksamhet som når ut i hela landet, som bedrivs i samverkan mellan flera studieförbund och folkhögskolor och som syftar till att främja det demokratiska samtalet och demokratins motståndskraft. Folkbildningsrådets styrelse har beslutat att pengarna ska användas för insatser som bygger vidare på erfarenheterna från #ViMåstePrata. Studieförbunden i samverkan, RIO och OFI har därför beviljat 2 950 000 kr för projektets genomförande år 2020–2021.

#ViMåstePrata är ett nationellt folkbildande initiativ för grundläggande fri- och rättigheter och det största projektet som fick del av särskilda medel för att stärka folkbildningens demokratiarbete 2018. Det har möjliggjort ett stort antal utbildnings- och dialogtillfällen runt om i landet. Åtta av Sveriges folkhögskolor var då med i projektet, tillsammans med alla tio studieförbund. Insatserna nådde folkbildningens aktörer i flera regioner i landet.

Fler exempel på demokratiprojekt på folkhögskolor som fick stöd 2018 är Vår demokrati, språkrättvisa och vem är svensk?